System informatyczny Ludzie nauki (link) służy do oceny efektywności badań naukowych prowadzonych na PK. Zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Rektora PK z dnia 24 kwietnia 2014 r., kierownicy wszystkich projektów badawczych mają obowiązek wprowadzać do systemu informację na temat osób uczestniczących w projekcie (dotyczy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w PK, realizujących prace merytoryczne w projekcie).