Strategiczne kierunki badawcze Politechniki Krakowskiej zostały ustalone w celu koncentracji badań na wybranych obszarach, przede wszystkim odpowiadających kierunkom określonym w ramowych programach UE, oraz związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym Polski. Projekty i tematy badawcze są realizowane w ramach następujących strategicznych   kierunków badawczych, w ramach obszarów badawczych, przyjętych uchwałą Senatu PK nr 65/n/11/2009 z 27 listopada 2009 r.:

 
I. Kształtowanie przestrzeni i ochrona dziedzictwa kultury
• Kształtowanie przestrzeni architektonicznej (WA)
• Historia architektury i konserwacja zabytków (WA)
• Urbanistyka, planowanie przestrzenne i rewitalizacja miast (WA, WIŚ)
• Kształtowanie i ochrona krajobrazu (WA)
 
II. Materiały i nanotechnologie
• Kompozyty, nanomateriały i recykling (WFMiIS, WIL, WIiTCH, WM)
• Mikro i nanotechnologie, produkcja nanozwiązków i ich zastosowanie w przemyśle (WFMiIS, WIiTCH, WM, WFMiIS)
• Technologie tworzyw sztucznych, biomateriały i biopolimery (WFMiIS, WIiTCH, WM)
• Wysokowytrzymałe materiały budowlane (WIL)
 
III. Systemy, urządzenia i procesy przemysłowe
• Narzędzia, urządzenia technologiczne i procesy wytwarzania (WM)
• Biotechnologia przemysłowa (WIiTCH)
• Sieci, urządzenia i napędy trakcyjne (WIEiK)
• Systemy monitoringu układów i maszyn elektrycznych (WIEiK)
• Energoelektronika i automatyka napędów elektrycznych (WIEiK)
 
IV. Energia i środowisko
• Urządzenia energetyczne (WM)
• Przyjazne dla środowiska systemy przetwarzania energii (WIEiK, WIL, WM)
• Badania nad stanem, prognozą i ograniczeniem ryzyka naturalnego i technologicznego w warunkach rozwoju i zmian klimatu (WIŚ)
• Kształtowanie, wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych (WIŚ)
• Rozwój technologii prośrodowiskowych i energooszczędnych (WIŚ, WIiTCH)
• Energie odnawialne i biopaliwa (WFMiIS, WIEiK, WIŚ, WIiTCH, WM)
• Budownictwo niskoenergetyczne (WA, WIL, WIŚ)
 
V. Informatyka stosowana i bioinżynieria
• Metody obliczeniowe w inżynierii i technice (WA, WFMiIS, WIEiK, WIL, WIŚ, WIiTCH, WM)
• Inżynieria bioreaktorów i bioprocesowa oraz diagnostyka biomedyczna (WIiTCH, WM)
• Zagadnienia inteligencji obliczeniowej (WFMiIS, WIEiK, WIL, WM)
• Bezpieczeństwo systemów komputerowych (WFMiIS)
• Przetwarzanie i analiza sygnałów oraz obrazów, grafika i technologie multimedialne (WFMiIS, WIL, WM)
 
VI. Konstrukcje inżynierskie i infrastruktura
• Transport i logistyka (WIL, WM)
• Układy napędowe, eksploatacja i konstrukcje pojazdów (WM)
• Nowoczesne metody projektowania, kształtowania i optymalizacji konstrukcji, aparatury, układów mechanicznych oraz materiałów (WIL, WM)
• Infrastruktura hydro i geotechniczna oraz komunalna – konstrukcje, bezpieczeństwo i niezawodność funkcjonowania (WIŚ)
• Prognozowanie, ocena i ochrona obiektów budowlanych poddanych wpływom dynamicznych z uwzględnieniem oddziaływań środowiskowych (WIL)
• Funkcjonalna, bezpieczna i przyjazna środowisku infrastruktura drogowa i szynowa (WIL)

 

Informacje o partycypacji poszczególnych wydziałów nie są zamknięte i w przypadku zgłoszenia dodatkowego projektu wydział zostanie włączony do danego kierunku.