1. preliminarz / sprawozdanie z konferencji
2. Zarz. nr 34 Rektora PK z dnia 25.11.2010 - w sprawie zgłaszania i rejestrowania konferencji, seminariów, sympozjów naukowych i naukowo-technicznych oraz ewidencji specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej
3. Procedura - Kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych na organizację konferencji

1. Zarz. Rektora PK  nr 90 z dnia 29.10.2019 - wzory umów o refundację kosztów postępowania

w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego 

2. zawiadomienie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego 
3. zawiadomienie o nadaniu stopnia doktora