Kierunek Wydział Poziom kształcenia
Architektura Wydział Architektury
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Architektura krajobrazu Wydział Architektury
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Automatyka i robotyka Wydział Mechaniczny
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Biotechnologia Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Budownictwo Wydział Inżynierii Lądowej
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Budownictwo Wydział Inżynierii Środowiska
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Chemia budowlana Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • studia I stopnia
Elektrotechnika Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Energetyka – kierunek międzywydziałowy Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Wydział Mechaniczny
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Fizyka techniczna Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Środowiska oraz Wydział Inżynierii Lądowej
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Informatyka Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Informatyka Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • studia I stopnia
Informatyka stosowana Wydział Mechaniczny
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Inżynieria bezpieczeństwa Wydział Mechaniczny
 • studia I stopnia
Inżynieria biomedyczna Wydział Mechaniczny
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Inżynieria chemiczna i procesowa Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Inżynieria materiałowa Wydział Mechaniczny
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Inżynieria produkcji Wydział Mechaniczny
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Inżynieria środowiska Wydział Inżynierii Środowiska
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Inżynieria wzornictwa przemysłowego Wydział Mechaniczny
 • studia I stopnia
Matematyka Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczny
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Nanotechnologie i nanomateriały – makrokierunek Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
 • studia I stopnia
Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna Wydział Inżynierii Środowiska
 • studia I stopnia
Technologia chemiczna Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Transport Wydział Inżynierii Lądowej
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Transport Wydział Mechaniczny
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia