Adresatami organizowanego przez NCN konkursu są osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski. Więcej informacji na temat konkursu dostępnych jest na stronie NCN (link).