Organizowany przez NCN konkurs na krajowe staże, skierowany jest do osób, które po uzyskaniu stopnia doktora, chcą odbyć staż (trwający od 12 do 36 miesięcy) w danej jednostce naukowej. Więcej informacji dostępnych jest na stronie NCN (link)