Celem ustanowienia konkursu o Nagrodę Rektora PK jest aktywizacja działalności badawczej, publikacyjnej i wdrożeniowej pracowników i doktorantów Politechniki Krakowskiej. Uczestnikami Konkursu mogą być pracownicy, dla których PK jest jedynym miejscem pracy oraz uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na PK.

Konkurs ogłaszany jest corocznie przez Rektora do 31 stycznia br. Nagrodę Rektora można uzyskać w dziesięciu kategoriach:

 

  1. za najwyżej punktowaną publikację naukową 
  2. za najwyżej punktowaną interdyscyplinarną publikację naukową  
  3. za najwyżej punktowaną publikację naukową opracowaną wspólnie z partnerem zagranicznym 
  4. za największą liczbę cytowań  
  5. dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie wskazanym w aktualnym wykazie MNiSW czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 
  6. za najbardziej wartościowe wdrożenie   
  7. dla najmłodszego wypromowanego doktora habilitowanego 
  8. dla najmłodszego wypromowanego doktora  
  9. dla promotora najmłodszego wypromowanego doktora 
  10. dla najmłodszego profesora 

 

 

Zasady konkursu zostały określone w Zarządzeniu Rektora nr 14 z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie nagród Rektora Politechniki Krakowskiej

 

Wyniki konkursu za rok 2022