Od roku 2007 pracownikom Politechniki Krakowskiej przyznawana jest Nagroda im. prof. Zbigniewa Engela. Założycielem Fundacji Rodziny Engelów przyznającej Nagrodę był prof. dr hab. inż. Zbigniew Witold Engel (1933-2013), wieloletni pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej, współpracownik CIOP, członek wielu komitetów naukowych konferencji i kongresów oraz komitetów redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych. Prof. Engel był również laureatem prestiżowych nagród i najważniejszych odznaczeń państwowych m.in. Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Złotego Krzyża Zasługi, Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Za wybitny wkład w rozwój mechaniki, szczególnie za stworzenie nowej dziedziny nauki – wibroakustyki, został uhonorowany tytułami: doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej (2001), doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej (2006) oraz doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej (2012). 

 

Konkurs ogłaszany corocznie, skierowany jest do pracowników Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo Hutniczej oraz Politechniki Świętokrzyskiej, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Nagroda w konkursie zostaje przyznana autorowi najlepszej pracy naukowej np. rozprawy habilitacyjnej, pracy doktorskiej, monografii, cyklu artykułów w ostatnich trzech latach.   

 

Regulamin konkursu. 

 

Laureaci Nagrody im. prof. Zbigniewa Engela z Politechniki Krakowskiej:

 

 • 2022 dr inż. Olga Długosz WIiTCh
 • 2021 dr inż. Agnieszka Kumorkiewicz-Jamro WIiTCh
 • 2020 dr inż. Tomasz Majka WIiTCh
 • 2019 dr inż. Paweł Pławiak WIiT
 • 2018 dr hab. inż. Przemysław Jodłowski WIiTCh
 • 2017 dr inż. Maria Kurańska WIiTCh       
 • 2016 dr inż. Jolanta Pulit-Prociak WIiTCh
 • 2015 dr inż. Marta Oleksy WIL 
 • 2014 dr Agnieszka Makara WIiTCh          
 • 2013 dr Joanna Ortyl WIiTCh
 • 2012 dr Krzysztof Radzicki WIŚ  
 • 2011 dr Sławomir Milewski WIL
 • 2010 dr Marcin Banach WIiTCh  
 • 2009 dr Michał Maniowski WM
 • 2008 dr inż. Roman Putanowicz WIL
 • 2007 mgr inż. Paweł Foryś WM