Drukuj

Od roku 2007 pracownikom Politechniki Krakowskiej przyznawana jest Nagroda im. prof. Zbigniewa Engela (VI edycja Konkursu). Założycielem Fundacji Rodziny Engelów przyznającej Nagrodę był prof. dr hab. inż. Zbigniew Witold Engel (1933-2013), wieloletni pracowniki Akademii Górniczo-Hutniczej, współpracownik CIOP, członek wielu komitetów naukowych konferencji i kongresów oraz komitetów redakcyjnych czasopism krajowych i zagranicznych. Prof. Engel był również laureatem prestiżowych nagród i najważniejszych odznaczeń państwowych m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej. Za wybitny wkład w rozwój mechaniki, szczególnie za stworzenie nowej dziedziny nauki – wibroakustyki, został uhonorowany tytułami: doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej (2001), doktor honoris causa Politechniki Krakowskiej (2006) oraz doktor honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej (2012). 

 

Konkurs ogłaszany corocznie, skierowany jest do pracowników Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo Hutniczej oraz Politechniki Świętokrzyskiej, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Nagroda w konkursie zostaje przyznana autorowi najlepszej pracy naukowej np. rozprawy habilitacyjnej, pracy doktorskiej, monografii, cyklu artykułów w ostatnich trzech latach.   

 

Regulamin konkursu. 

 

Laureaci Nagrody im. prof. Zbigniewa Engela z Politechniki Krakowskiej: