Osoby zainteresowane przekazaniem i ewentualną publikacją w serwisach PK i mediach społecznościowych informacji takich jak:

 

 

  • osiągnięcia naukowe i dydaktyczne pracowników i studentów PK (nagrody, wyróżnienia, powołania do prestiżowych gremiów),
  • ciekawe projekty badawcze,
  • organizowane na PK ogólnodostępne spotkania, sympozja, seminaria, warsztaty,
  • zawierane umowy i porozumienia dot. współpracy PK z partnerami z otoczenia gospodarczego, samorządowego i naukowego,
  • ciekawe inicjatywy studenckie,
  • sukcesy w konkursach grantowych NCBiR, NCN, KE i innych instytucji, finansujących naukę,
  • inne ciekawe inicjaty wydziałowe i uczelniane,
  • zdjęcia ukazujące życie studenckie i uczelni w celu publikacji w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook);

 

 

prosimy o przesyłanie informacji na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.