Rektor i Senat Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki zapraszają na Inaugurację roku akademickiego 2018/2019.

 

data wydarzenia: 3 października 2018 r., godz. 10.30

 

miejsce wydarzenia: Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze „Działownia”, ul. Warszawska 24 w Krakowie

 

Plan wydarzenia:

 • wystąpienie prof. dr. hab. inż. Jana Kaziora - Rektora Politechniki Krakowskiej
 • wystąpienie Jarosława Gowina - Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • immatrykulacja studentów
 • wykład prof. dr. hab. n. med., mgr. inż. Aleksandra Romualda Sieronia, dr. h.c. multi, Konsultana Krajowego w Dziedzinie Angiologii: „Technika w medycynie”
 • wręczenie Nagrody im. Profesora Zbigniewa Engela
 • wręczenie Nagrody Fundacji Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery
 • wystąpienie mgr Izabeli Paluch - Prezesa Stowarzyszenia Wychowanków PK
 • wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego PK

 

Imprezy towarzyszące:

 • wpis do Złotej Księgi Wychowanków PK (Sala Senacka, godz. 14.00)
 • mecz siatkówki (hala sportowa PK, ul. Kamienna 17, godz. 14.00)
 • piknik (Osiedle Studenckie PK, ul. Skarżyńskiego, godz. 16.00)