Kierunek Wydział Poziom kształcenia
Architektura Wydział Architektury
 • studia I stopnia
Automatyka i robotyka Wydział Mechaniczny
 • studia I stopnia
Budownictwo Wydział Inżynierii Lądowej
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Budownictwo Wydział Inżynierii Środowiska
 • studia I stopnia
Elektrotechnika Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Energetyka - kierunek międzywydziałowy Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Wydział Mechaniczny
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Informatyka Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Informatyka Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 • studia I stopnia
Inżynieria produkcji Wydział Mechaniczny
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Inżynieria środowiska Wydział Inżynierii Środowiska
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczny
 • studia I stopnia
 • studia II stopnia
Transport Wydział Inżynierii Lądowej
 • studia I stopnia
Transport Wydział Mechaniczny
 • studia I stopnia