Drukuj

08.10.2018 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił rozporządzenie ws. dziedzin nauki, dyscyplin naukowych i dyscyplin artystycznych. Nowe przepisy wyodrębniają 8 dyscyplin, 44 dziedziny naukowe i trzy artystyczne. Rozporządzenie dostępne jest na stronie MNiSW

Ponadto MNiSW wydało informację w formie zestawienia tabelarycznego dot. zależności między nową klasyfikacją dziedzin i dyscyplin a wcześniej obowiązującym wykazem i systematyką OECD (plik pdf)