Drukuj

11.10.2018 r.

Informacja o postępowaniach awansowych i postępowaniach w sprawach uprawnień do nadawania stopni w tzw. okresie przejściowym