Drukuj

24.10.2018 r.

Informacja MNiSW w sprawie stawek dla promotora, recenzentów i członków komisji habilitacyjnej w postępowaniach awansowych wszczętych do 30 kwietnia 2019 r. (link)

26 listopada 2018 r.

 

Stanowisko MNiSW w sprawie wysokości przysługujących wynagrodzeń dla promotora, recenzentów oraz członków komisji habilitacyjnych w przewodach i postępowaniach przeprowadzanych na podstawie przepisów dotychczasowych (plik pdf)

23 października 2018 r.