Drukuj

07.11.2018 r.

Zgodnie z art. 265 ust. 5 oraz art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pracownicy prowadzący działalność naukową są zobowiązani do złożenia:

  1. Upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową na Politechnice Krakowskiej
  2. Oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (oraz w konkretnych przypadkach Załącznika do oświadczenia)

 

Nowa klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych jest dostępna w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.  Zestawienie nowych klasyfikacji dziedzin i dyscyplin z wcześniej obowiązującym wykazem i systematyką OECD, zostało sporządzone przez MNiSW i opublikowane na stronie konstytucja dla nauki (link).