kkopryniaAbsolwentka architektury krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, mgr inż. arch. Karolina Koprynia (na zdjęciu / fot. Jan Zych) otrzymała I nagrodę w Konkursie im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego.
 
Mgr inż. arch. Karolina Koprynia została nagrodzona za pracę pt. „Rewaloryzacja Miasta-Ogrodu – Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie”, w której poddała analizie obszar i otoczenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego, a także uwarunkowania koncepcji rewaloryzacji, nawiązujące do zachowanego planu tego miejsca z 1909 r. Praca Karoliny Kopryni zawiera m.in. konkretne projekty urządzenia ogródków przy poszczególnych pawilonach dla chorych. Analizy i rozwiązania absolwentki PK spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem członków działającego przy szpitalu Zespołu do spraw Rewitalizacji.
 
Mgr inż. arch. Karolina Koprynia napisała swoją pracę pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego, prof. PK i dr inż. arch. Anny Staniewskiej. W październiku br. autorka została laureatką tegorocznej edycji Nagród Miasta Krakowa w kategorii prace dyplomowe.
 
Przeczytaj też:
 
Konkurs Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza skierowany jest do dyplomantów wyższych uczelni architektonicznych, konserwatorskich lub zajmujących się problematyką ochrony krajobrazu kulturowego. W tym roku do konkursu wpłynęły 33 prace. 
 
Oprócz absolwentki Politechniki Krakowskiej, jury przyznało I nagrodę mgr Tanicie Ciesielskiej (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie) za pracę pt. „Problematyka konserwacji rzeźby alabastrowej na przykładzie „Zwiastowania” Jana Michałowicza z Muzeum XX. Czartoryskich” oraz mgr. inż. arch. Łukaszowi Erdmańskiemu (Politechnika Łódzka) za dyplom: „Projekt koncepcyjny adaptacji i rewaloryzacji historycznej elektrowni zakładów K.W. Scheiblera przy ul. Ks. Biskupa Wincenta Tymienieckiego 7 w Łodzi”. II nagrodę otrzymała absolwentka Politechniki Śląskiej mgr inż. arch. Joanna Rozbrój. Jury wyróżnieniami uhonorowało mgr. Szymona Bakalarczyka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) i mgr inż. arch. Aleksandrę Lewicką (Politechnika Warszawska). 
 
(bk)