Regulamin studiów

 

 

Pomoc materialna

 


Opłaty za studia lub usługi edukacyjne

1. Przepisy prawa wewnętrznego dla studentów, którzy podjęli kształcenie przed dniem 1.10.2012 r.

 

 

2. Przepisy prawa wewnętrznego dla studentów, którzy podjęli kształcenie od dnia 1.10.2012 r.

 

 

3. Przepisy prawa wewnętrznego dla studentów, którzy podjęli kształcenie po dniu 30.09.2014 r.

 

 

 4. Przepisy prawa wewnętrznego dla studentów, którzy podjęli kształcenie po dniu 30.09.2016 r.

 

 

 5. Przepisy prawa wewnętrznego dla studentów, którzy podejmą kształcenie po dniu 26.02.2017 r.

 

 

6. Przepisy prawa wewnętrznego dla studentów, którzy podejmą kształcenie po dniu 30.09.2018 r.

 

 

 

Kredyty i pożyczki studenckie

 


Osiedle Studenckie