28 listopada br., w godzinach od 11.00 do 12.30 na Politechnice Krakowskiej odbędzie się - w ramach cyklu „Środy Techniczne WIŚ PK” - seminarium szkoleniowe pt. „Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbioru urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na przykładzie MPWIK S.A. w Krakowie”. 
 
W seminarium mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani studenci i pracownicy PK oraz innych krakowskich uczelni technicznych, a także członkowie: Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wstęp bezpłatny.
 
Wykład poprowadzi mgr inż. Małgorzata Duma-Michalik - prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Kraków, dyrektor Biura Rozwoju Systemów Sieciowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie.
 
Seminarium odbędzie się 28 listopada (godz. 11.00-12.30) w sali nr 14 (parter) budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24.
 
Organizatorem wydarzenia jest Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Krakowie, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Sanitarnej w Zrównoważonym Rozwoju, działające przy Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej
 
(bk)