wreczenieRektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior odebrał w poniedziałek, 26 listopada br. odznakę honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości”, która została nadana Politechnice Krakowskiej przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Uroczystość wręczenia odznaczeń była częścią głównych obchodów 100. rocznicy ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i zawodu rzecznika patentowego. 
W imieniu Prezesa Rady Ministrów, odznaczenie dla Politechniki Krakowskiej wręczył wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa. Gratulacje rektorowi PK prof. Janowi Kaziorowi złożyła też prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dr Alicja Adamczak. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.
 
Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Wynalazczości” to szczególne wyróżnienie, nadawane przez Prezesa Rady Ministrów. Odznaczenie przyznawane jest osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym, ale także instytucjom, organizacjom i stowarzyszeniom wyróżniającym się osiągnięciami na rzecz rozwoju i popularyzacji wynalazczości.
 
Urząd Patentowy RP, który w tym roku świętuje jubileusz stulecia swojego istnienia, został ustanowiony dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z 28 grudnia 1918 r. Był jedną z pierwszych instytucji państwowych utworzonych po odzyskaniu niepodległości.
 
W ciągu stu lat nieprzerwanej działalności Urząd Patentowy RP udzielił ponad 228 tys. patentów na wynalazki, zarejestrował ponad 69 tys. wzorów użytkowych, 42 tys. wzorów przemysłowych, zdobniczych oraz wzorów rysunkowych i modeli, a także ponad 461 tys. znaków towarowych. W tym okresie do Urzędu Patentowego RP wpłynęło łącznie ponad 1 mln 200 tys. zgłoszeń.
 
Na terenie Polski pozostaje aktualnie w mocy ponad 320 tys. praw wyłącznych, w tym ponad 22 tys. patentów i wzorów użytkowych.
 (bk)
 
 
Na zdjęciu, rektor PK prof. Jan Kazior odbiera odznakę honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości” (od lewej: prof. Jan Kazior, wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa, prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak) / fot. materiały rektora PK

 zamek 1  zamek2