W tym roku mija 60 lat od powstania Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej oraz 20 lat od ustanowienia Złotej Księgi Wychowanków PK. Z tej okazji 3 grudnia br. w pawilonie konferencyjno-wystawowym „Kotłownia” przy ul. Warszawskiej 24 odbędzie się konferencja pt. „6 Dekad - 6 Dróg do sukcesu”. 
 
grafika swpk
 
Podczas konferencji swoją receptę na sukces zawodowy i osobisty przedstawi sześcioro laureatów Złotej Księgi Wychowanków Politechniki Krakowskiej: Jan Forowicz (absolwent Wydziału Mechanicznego; dziennikarz i publicysta, jeden z pierwszych kierowników Radia „Nowinki”; laureat Złotej Księgi w 2008 r.), Marek Paszucha (absolwent Wydziału Budownictwa Wodnego [obecnie Wydział Inżynierii Środowiska]; dyplomata, ambasador RP w Malezji i Brunei w latach 1996-2003, sędzia i działacz koszykarski; laureat Złotej Księgi w 2014 r.), Stefan Życzkowski (absolwent Wydziału Mechanicznego; przedsiębiorca, właściciel firmy Astor; laureat Złotej Księgi w 2012 r.), Małgorzata Ciesielska (absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska; wykładowca akademicki, wieloletni pracownik branży inżynierii środowiska w sektorze komunalnym i przemysłowym, obecnie w Centrum Transferu Technologii PK; laureatka Złotej Księgi w 2008 r.), Jan Karpiel-Bułecka (absolwent Wydziału Architektury; architekt, muzyk i tancerz, laureat Złotej Księgi w 2008 r.), Piotr Śliwiński (absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej; przedsiębiorca i podróżnik; laureat Złotej Księgi w 2018 r.). Wykład plenarny wygłosi przewodniczący Kapituły X edycji Złotej Księgi, prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar z Instytutu Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego
 
Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapisu należy dokonać przez formularz online dostępny tutaj
 
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior.
 
Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Krakowskiej powstało w 1958 r. z inicjatywy absolwentów uczelni. Jest organizacją, której główne cele to: utrzymywanie więzi pomiędzy wychowankami PK, podejmowanie inicjatyw mających na celu integrację środowiska uczelni, wspieranie absolwentów wchodzących w życie zawodowe oraz ułatwianie im samokształcenia, popularyzacja osiągnięć naukowo-technicznych wychowanków PK.
 
Złota Księga Wychowanków Politechniki Krakowskiej została założona przez SWPK. Wpis do niej jest szczególnym uhonorowaniem wychowanków uczelni, którzy osiągnęli znaczącą pozycję w życiu zawodowym, społecznym lub publicznym i odczuwają emocjonalną więź z Alma Mater. 
 
Więcej informacji o konferencji „6 Dekad - 6 Dróg do sukcesu” na stronie internetowej: www.swpk.pk.edu.pl 
 
(bk)