Politechnika Krakowska jest jednym z organizatorów ogólnopolskiej konferencji „Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości”, zorganizowanej z okazji stulecia powstania niepodległych służb ochrony zabytków w Polsce. Spotkanie będzie próbą spojrzenia na ideę ochrony naszego dziedzictwa kulturowego z perspektywy nowej cywilizacji, opartej na powszechnej globalizacji, uniwersalizacji, czy nawet substytucjonalności wartości.

 

Organizatorzy:

  • Politechnika Krakowska
  • Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Urząd Miasta Krakowa

 

Data:

10-11 grudnia 2018 r.

 

Godzina:

10.00-18.30

 

Miejsce:

Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie

 

 

więcej informacji >>>