W czwartek, 6 grudnia br. w godzinach od 9.30 do 14.30 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej odbędzie się Dzień Otwarty Specjalności Inżynieria Pojazdów Szynowych. Wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z zasadami rekrutacji, porozmawiać z obecnymi studentami specjalności oraz przedstawicielami firm branży kolejowej, które współpracują z Instytutem Pojazdów Szynowych. Organizatorzy zaplanowali też dodatkową atrakcję - możliwość skorzystania z symulatora tramwaju. 
 
Specjalność inżynieria pojazdów szynowych prowadzona jest na studiach I stopnia na kierunku transport. IPS została uruchomiona w 2017 r. jako odpowiedź na potrzeby pracodawców, którzy pilnie poszukują specjalistów w dziedzinie inżynierii pojazdów szynowych. 
 
ips naglowek6
 
Zajęcia na studiach prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Krakowskiej, a także praktycy branży - pracownicy takich firm jak: Newag S.A., Instytut Kolejnictwa, MEDCOM, PLASTWAG, Instytut Spawalnictwa, UTK, MPK Kraków. Grupy studenckie w ramach specjalności liczą maksymalnie 15 osób, co powoduje, że kształcenie spełnia założenia idei „mistrz - uczeń”, czyli odpowiednio intensywnej, indywidualnej opieki wykładowców i wykwalifikowanych praktyków nad studentem.
 
Program kształcenia powstał we współpracy specjalistów z PK i Newagu, co gwarantuje, że absolwenci kierunku transport i specjalności inżynieria pojazdów szynowych zdobywają bogatą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności, a poza realizacją przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych, studenci - w ramach specjalności - mają także wykłady, laboratoria, laboratoria komputerowe i projekty z przedmiotów specjalistycznych.
 
W ostatnim semestrze studenci odbywają specjalistyczną praktykę inżynierską (z możliwością zatrudnienia na umowę o pracę) w firmach przemysłu szynowego (ok. 570 godz.). Podczas kończącego studia inżynierskie seminarium dyplomowego realizowany jest projekt dyplomowy bazujący na praktycznych doświadczeniach zebranych podczas praktyk w przemyśle, poświęcony rzeczywistemu problemowi inżynierskiemu. Promotorami prac są wspólnie: pracownik Instytutu Pojazdów Szynowych PK i przedstawiciel firmy branżowej.
 
Więcej informacji o specjalności inżynieria pojazdów szynowych na stronie: http://m8.mech.pk.edu.pl
 
Dzień Otwarty Specjalności Inżynieria Pojazdów Szynowych odbędzie się 6 grudnia br. w godz. 9.30-14.30 na kampusie Wydziału Mechanicznego PK przy al. Jana Pawła II 37 (hol budynku A, I piętro). Uczestnicy wydarzenia będą mogli wczuć się w rolę motorniczego i zmierzyć z sytuacjami, które zdarzają się w czasie prowadzenia tramwaju. Wszystko dzięki symulatorowi, którego oprogramowanie pozwala odtworzyć rzeczywiste warunki ruchu miejskiego. 
 
 
(bk)
 
 
(ilustracja / IPS WA PK)