Siedem projektów z Politechniki Krakowskiej otrzyma dofinansowanie w ramach konkursu „Trzecia Misja Uczelni” na ofertę edukacyjną dla osób spoza środowiska akademickiego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało łącznie 173,2 mln złotych dla 211 projektów. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 5 grudnia br. w Warszawie. 
 
– Wyłonione w konkursie NCBR projekty skierowane są do różnych grup odbiorców, a każdy z nich jest przykładem społecznej odpowiedzialności uczelni – powiedział wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. – Ponad 170 mln złotych, które kierujemy na realizację tych projektów w całej Polsce to szansa na rozwój kompetencji i wsparcie konkretnych osób, a jednocześnie inwestycja w przyszłość nas wszystkich - zarówno tę najbliższą, jak i bardziej odległą
 
 
ncbr logo z czerwonym napisem
 
 
„Trzecia Misja Uczelni” to konkurs NCBR - agencji wykonawczej ministra nauki i szkolnictwa wyższego - wpisujący się w ideę społecznej odpowiedzialności nauki. Jego celem jest opracowanie i realizacja programów kształcenia i działań dydaktycznych, kursów oraz szkoleń we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, takimi jak jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje pozarządowe. Uczelnie przygotowały specjalne programy kształcenia, kursy i szkolenia skierowane do odbiorców spoza środowiska akademickiego.
 
Finansowanie w ramach konkursu „Trzecia Misja Uczelni” otrzymało siedem projektów z Politechniki Krakowskiej: „Inspiracje naukowe” (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej; 711 636,86 zł dofinansowania), „Młody Inżynier Odkrywca – Szkolna Akademia Techniki” (Wydział Inżynierii Lądowej; 955 244,99 zł dofinansowania), „Akademia Mistrzów Techniki” (Wydział Architektury, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki; 845 703,50 zł dofinansowania), „3-maj z fizyką – trzecia misja uczelni” (Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki; 319 374,92 zł dofinansowania), „Kalejdoskop matematyczny” (Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki; 696 387,07 zł dofinansowania), „Laboratorium Małego Inżyniera” (Wydział Inżynierii Lądowej; 1 954 313,23 zł dofinansowania), „Jestem ZA wiedzą” (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej; 2 813 666,55 zł dofinansowania). 
 
Projekt „Inspiracje naukowe” polega na rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych minimum 470 uczniów (w wieku 6-15 lat) ze szkół podstawowych i jednego przedszkola z Krakowa i okolic. Powstaną cztery moduły tematyczne: inspiracje ekologiczne, inspiracje kreatywne, inspiracje chemiczne, inspiracje fizyczno-matematyczne. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2021 r. „Młody Inżynier Odkrywca – Szkolna Akademia Techniki” to inicjatywa pozwalająca rozwinąć utylitarne i techniczne kompetencje uczniów w wieku 8-14 lat oraz pomóc w kształtowaniu ich zainteresowań naukami przyrodniczo-technicznymi i takimi zawodami, jak: geotechnik, geolog i konstruktor. W ramach projektu planowane jest opracowanie – wraz ze szkołami podstawowymi z gminy Zabierzów – programu kształcenia dla „Szkolnej Akademii Techniki” oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół z gminy Zabierzów. Projekt „Akademia Mistrzów Techniki” (realizowany przez Wydział Architektury i Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki) skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Polega na rozwoju kompetencji matematyczno-fizycznych i umiejętności ich praktycznego zastosowania w informatyce i architekturze, a także wsparciu nauczycieli poprzez stworzenie programów kształcenia i organizację zajęć dydaktycznych wspólnie z gminami lub szkołami z województwa małopolskiego i podkarpackiego (w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.).
 
Głównym celem projektu „3-maj z fizyką – trzecia misja uczelni” jest podniesienie kompetencji 20 nauczycieli i 90 uczniów szkół średnich oraz rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi i technicznymi poprzez realizację zajęć laboratoryjnych z fizyki i robotyki w Instytucie Fizyki PK. Działania w ramach projektu pn. „Kalejdoskop matematyczny” mają umożliwić rozwój tzw. uniwersalnych kompetencji uczniów w wieku 10-19 lat oraz wesprzeć dorosłych wspomagających szkołę w procesie edukacji. W ramach projektu zostaną stworzone programy kształcenia oraz zorganizowane zajęcia dydaktyczne wspólnie z gminami lub szkołami z województwa małopolskiego w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r. Projekt Wydziału Inżynierii Lądowej „Laboratorium Małego Inżyniera” umożliwi rozwój uniwersalnych kompetencji uczniów klas wczesnoszkolnych oraz przedszkolaków starszych (w wieku 5-10 lat). Przewidziano trzy moduły: inżynierski, bezpieczeństwa ruchu i programowania, transportowy i inżynierii wiatrowej. 
 
Unikatowy charakter ma inicjatywa „Jestem ZA wiedzą”, którą Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej zrealizuje w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Zespołem Aspergera i Ich Rodzin „Jestem ZA”. Celem projektu jest umożliwienie osobom – młodym i dorosłym – z zespołem Aspergera (ZA) uczestniczenia w zajęciach na poziomie uniwersyteckim. Dzięki temu będą mogli poznać swoje możliwości i zainteresowania. W ramach projektu jego uczestnicy będą też mieli zajęcia z technik relaksacyjnych, treningi  sportowe czy terapię z udziałem zwierząt (dogoterapia, felinoterapia) i muzyki. Wezmą udział w wycieczkach edukacyjnych (m.in. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Experyment w Gdyni, Zamek Krzyżacki w Malborku i inne).
 
(bk)