Maciej PilchInż. Maciej Pilch (na zdjęciu / fot. IChF PAN) z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej zdobył III nagrodę w konkursie „Złoty Medal Chemii” na najlepsze prace licencjackie lub inżynierskie dotyczące chemii oraz jej pogranicza. Praca pt. „Badanie wpływu ciśnienia na charakterystykę emisji molekularnych sensorów luminescencyjnych w polimerowych materiałach powłokowych” została napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Romana Popielarza, prof. PK i dr inż. Joanny Ortyl. Wśród osób wyróżnionych w konkursie znalazła się również studentka PK inż. Karolina Walas. 
 
Do tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Instytut Chemii Fizycznej PAN we współpracy z firmą DuPont zgłoszono 60 prac. 15 najlepszych zostało zakwalifikowanych do II etapu, w którym autorzy zaprezentowali przed komisją konkursową wyniki przeprowadzonych przez siebie badań. Prezentacje finalistów były podstawą do wyboru laureatów.
 
Nagrodzona brązowym medalem praca inżynierska Macieja Pilcha - obecnie studenta studiów II stopnia na WIiTCh PK - dotyczy nowego typu systemów pomiarowych do wyznaczania charakterystyk aerodynamicznych obiektów rzeczywistych. Układy wykorzystuje się m.in. do mapowania rozkładu ciśnienia na powierzchniach modeli samochodów oraz samolotów w tunelach aerodynamicznych. Student PK opracował nowatorskie systemy pomiarowe, których zasada działania opiera się na wykorzystaniu sensorów luminescencyjnych. Maciej Pilch skonstruował także innowacyjny układ pomiarowy pozwalający na empiryczne sprawdzenie jego rozwiązań. Zaproponowane systemy cechuje szeroki zakres zastosowania oraz wyższa - niż w obecnie stosowanych - stabilność termiczna. Rozwiązanie wyróżnia się bardzo wysoką czułością i krótkim czasem odpowiedzi. 
 
Zwycięzcą VIII edycji konkursu „Złoty Medal Chemii” został Hubert Jóźwiak, absolwent Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu, autor pracy pt. „Ab initio calculations of quantum scattering and generalized spectroscopic cross section”. Srebrny medal trafił do Martyny Tupikowskiej (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego) za pracę pt. „Samoorganizacja ciekłokrystalicznych nanocząstek w układy helikalne”.
 
Komisja konkursowa przyznała również cztery wyróżnienia, w tym dla inż. Karoliny Walas z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Karolina Walas jest autorką pracy „Molekularne źródło wysokowydajnej fluorescencji kropek węglowych otrzymanych z kwasu cytrynowego” (opiekun: dr inż. Wiktor Kasprzyk). 
 
Wyniki konkursu „Złoty Medal Chemii” zostały ogłoszone 6 grudnia br. 
 
(bk)