14 grudnia br. w Sali Senackiej PK odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień dla pracowników Politechniki Krakowskiej, którzy zostali uhonorowani Nagrodami Rektora za rok 2017.

 

nagrody1

 

Indywidualne i zespołowe Nagrody Rektora Politechniki Krakowskiej za rok 2017 

 

 

Wydział Architektury

 

Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:

 • dr Katarzyna Kołodziejczyk

Nagrody zespołowe Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:

 

dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk, prof.PK
dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski
dr hab. inż. arch. Przemysław Markiewicz-Zahorski
dr inż. arch. Maciej Skaza
dr inż. arch. Beata Malinowska-Petelenz
dr inż. arch. Bogdan Siedlecki

nagroda6 

prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
dr inż. arch. Dominik Przygodzki
dr inż. arch. Łukasz Łukaszewski
dr inż. Stanisław Karczmarczyk
mgr inż. arch. Stanisław Czernik

 

prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska
dr inż. arch. Elżbieta Kusińska

 

prof. dr hab. inż. arch. Ewa Węcławowicz-Gyurkovich
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz
dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, prof. PK
dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK
dr hab. Klaudia Stala, prof. PK
dr hab. inż. arch. Michał Krupa
dr inż. arch. Dominik Przygodzki


Nagrody zespołowe Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:

 

prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska
dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak
dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, prof.PK

 

dr inż. arch. Marcin Barański
dr inż. arch. Przemysław Bigaj
dr inż. arch. Bartłomiej Homiński
dr inż. arch. Agnieszka Matusik
dr inż. arch. Iwona Piebiak
dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel

 

 nagrodaaa

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

 

Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:

 • prof. dr hab. inż. Waldemar Rachowicz
 • dr Adam Marszałek
 • dr hab. inż. Lesław Bieniasz
 • dr Sylwia Dudek

Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:

 • dr Beata Strycharz-Szemberg

Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:

 

dr hab. Agnieszka Chrzanowska
dr Paweł Karbowniczek

 

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 

Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:

 • mgr inż. Grzegorz Nowakowski

Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:

 • dr hab. inż. Jerzy Szczepanik

Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:

 

dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK
dr inż. Zbigniew Szular
dr inż. Bartosz Rozegnał

 

 

Wydział Inżynierii Lądowej

 

Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:

 • dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK
 • prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik
 • dr hab. inż. Jan Jaśkowiec
 • dr hab. Piotr Kozioł

Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za kształcenie kadr naukowych:

 • dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK

Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:

 

dr hab. Piotr Kozioł
dr inż. Wojciech Drozd
mgr inż. Marcin Kowalik

 nagroda5

Nagrody zespołowe Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:

 

dr hab. inż. Maria Radwańska, prof. PK
dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK
dr inż. Anna Stankiewicz
dr inż. Adam Wosatko

 

dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień, prof. PK
dr inż. Łukasz Hojdys
dr inż. Piotr Krajewski

 

prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
prof. dr hab. inż. Krzysztof Stypuła
dr inż. Alicja Kowalska-Koczwara
dr inż. Krzysztof Kozioł
dr inż. Piotr Stecz

 

 

Wydział Inżynierii Środowiska

 

Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:

 • dr hab. inż. Jerzy Mikosz

Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:

 • dr inż. Robert Szczepanek

Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za całokształt dorobku:

 • prof. dr hab. inż. Stanisław Kandefer

Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:

 

dr hab. inż. Marian Hopkowicz
dr inż. Piotr Beńko
dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk
dr inż. Bernard Twaróg 
dr inż. Grażyna Gaszyńska-Freiwald 
dr inż. Krzysztof Głód 
dr inż. Joanna Studencka 
mgr Renata Książek-Partyka


Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:

 

prof. dr hab. inż. Jacek Schnotale
dr hab. Agnieszka Lechowska

 

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 nagroda4

Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:

 • dr hab. inż. Przemysław Jodłowski
 • dr inż. Katarzyna Matras-Postołek
 • dr inż. Joanna Ortyl

Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za całokształt dorobku:

 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Ciesielczyk

Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:

 

dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK
dr inż. Maria Kurańska
dr inż. Sławomir Michałowski

 

 

Wydział Mechaniczny

 

Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe:

 • dr hab. inż. Maciej Szkoda
 • dr inż. Adam Ciszkiewicz
 • dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik
 • prof. dr hab. inż. Piotr Duda
 • dr hab. inż. Wiesław Zima, prof. PK
 • dr hab. inż. Marek Hebda, prof. PK

nagroda3

Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:

 • dr inż. Damian Muniak
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek
 • dr inż. Sylwia Łagan

Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:

 • dr inż. Marcin Krawczyk

Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:

 

dr inż. Janusz Pobędza
dr inż. Artur Gawlik
dr inż. Piotr Kucybała

 

Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia dydaktyczne:

 

dr hab. inż. Andrzej Sowa
dr hab. inż. Maciej Szkoda
dr inż. Grzegorz Zając
dr inż. Maciej Michnej
mgr inż. Bartosz Szachniewicz
mgr Maciej Górowski

 


Jednostki Pozawydziałowe

 

Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia organizacyjne:

Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Krakowskiej za całokształt dorobku:

 

 

Na zdjęciach, wręczenie Nagród Rektora PK za rok 2017 (Sala Senacka 14 grudnia br.) / fot. Jan Zych 

 

 

Więcej zdjęć w Fotogalerii.