17.12.2018 r.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy:

  • UWERTURA 3 – na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC,
  • SONATINA 3 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora,
  • ETIUDA 7 – na stypendia doktorskie.

Wnioski w konkursach przyjmowane są do 15 marca 2019 r.