Drukuj
btyliszczakW uznaniu szczególnych zasług w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijania innowacyjności, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki nadał odznakę honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości” dr hab. inż. Agnieszce Sobczak-Kupiec, prof. PK i dr inż. Bożenie Tyliszczak z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Odznaczenia zostały przyznane na wniosek prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dr Alicji Adamczak. 
 drSobczak Kupiec
Odznakami honorowani są m.in. twórcy wyróżniający się znaczącymi osiągnięciami wynalazczymi, przyczyniającymi się do rozwoju nauki i techniki lub wpływającymi na poprawę efektywności działalności gospodarczej. Odznaka „Za Zasługi dla Wynalazczości” przyznawana jest również osobom, które aktywną działalnością zawodową i społeczną przyczyniły się do poprawy stanu organizacji i ekonomiki wynalazczości, ochrony własności przemysłowej oraz wykorzystania i upowszechniania innowacji. Ponadto nadawana jest podmiotom gospodarczym, które osiągają szczególne wyniki w zakresie ilości zgłoszeń, wdrożeń, upowszechniania i ochrony prawnej innowacji, a także instytucjom i organizacjom wyróżniającym się w działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji ochrony własności przemysłowej. 
 
 
 
Przeczytaj: Politechnika Krakowska uhonorowana odznaką „Za Zasługi dla Wynalazczości”
 
 
Dr inż. Bożena Tyliszczak (na zdjęciu po lewej / fot. Jan Zych) i dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK (na zdjęciu po prawej / fot. Jan Zych) z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej są ekspertkami od biomateriałów i nanotechnologii. Przygotowały kilkanaście technologii do wdrożenia w różnych branżach, m.in.: farmacji, stomatologii i w pszczelarstwie. Naukowczynie zdobyły szereg nagród i wyróżnień, nieustannie rozwijają swoją pracę badawczo-naukową. W tym roku zostały powołane w skład Zespołu Ekspertów ds. ewaluacji ex ante przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
 
(bk)