Dr inż. arch. Bartosz Dendura z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej znalazł się w gronie laureatów VIII edycji Konkursu Polskiej Akademii Olimpijskiej na prace licencjackie i magisterskie, prace doktorskie, prace habilitacyjne i inne prace o charakterze naukowym z zakresu edukacji olimpijskiej oraz olimpizmu. 
 
Praca doktorska pt. „Architektura poolimpijska. Architektura obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury technicznej, realizowanych na potrzeby igrzysk w kontekście idei dziedzictwa olimpijskiego” została napisana pod kierunkiem dr. hab. inż. arch. Piotra Gajewskiego, prof. PK. Celem rozprawy było wykazanie stopnia przydatności obiektów olimpijskich po zakończeniu igrzysk i określenie głównych punktów strategii organizatorów. Dr inż. arch. Bartosz Dendura poddał analizie wszystkie nowożytne igrzyska olimpijskie, porównując rozwój architektury obiektów użyteczności publicznej z późniejszymi korzyściami lub stratami płynącymi z eksploatacji tych budynków. Szczegółowe badania porównawcze dotyczyły około 100 obiektów zrealizowanych w latach 1992-2012 w: Barcelonie, Albertville, Lillehammer, Atenach, Turynie i Londynie. 
 
Praca dr. Dendury ma stanowić opracowanie, z którego będą mogły korzystać podmioty zainteresowane zagadnieniami projektowania wielkich obiektów sportowych w kontekście rewitalizacji miast i obszarów metropolitalnych, a także problematyką kompleksowości i złożonością architektury olimpijskiej jak i systematyką tych obiektów pod względem trwałości, funkcjonalności i kosztów realizacji. 
 
Dr inż. arch. Bartosz Dendura jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Studiował również na University of Tennessee, Collage of Architecture and Design. Po studiach i praktyce zawodowej realizowanej w Anglii i Finlandii, rozpoczął działalność projektową w Polsce. Od 2007 r. prowadzi grupę projektową i badawczą Studio4SPACE, łączącą działania z zakresu urbanistyki, architektury, projektowania krajobrazu po projekty wnętrz, mebli i grafiki. Dr inż. arch. Bartosz Dendura jest pracownikiem Zakładu Architektury Użyteczności Publicznej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. 
 
 
(bk)