strona pk dr Kuraska
Dr inż. Maria Kurańska (na zdjęciu / materiały: Maria Kurańska) z Politechniki Krakowskiej została wyróżniona przez tygodnik „Wysokie obcasy” i znalazła się na liście pięćdziesięciu kobiet, które swoją działalnością zmieniają świat na lepsze. Specjalne wydanie gazety ukazało się 29 grudnia 2018 r. 
 
Dr inż. Maria Kurańska jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Została doceniona za rozwiązanie, które pozwala ze zużytego oleju spożywczego wytworzyć lekką i odporną na pleśnie poliuretanową piankę do ocieplania budynków. Opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu surowcowego prowadzącego do zagospodarowania odpadów komunalnych ma istotne znaczenie w dążeniu do wypełnienia unijnych dyrektyw i stworzenia niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki charakteryzującej się obiegiem zamkniętym. – Z dołożenia swojej cegiełki do budowania bardziej ekologicznego systemu, a co za tym idzie, do ratowania naszego środowiska, jestem najbardziej dumna – mówi Maria Kurańska.
 
Jej rozwiązanie zostało wyróżnione w ubiegłorocznej edycji konkursu „Innowacja jest Kobietą”, który służy promowaniu osiągnięć kobiet w sektorze naukowo-badawczym. W 2017 r. dr inż. Maria Kurańska została laureatką ósmej edycji programu Lider, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt pn. „Opracowanie technologii recyklingu surowcowego roślinnych olejów posmażalniczych i zastosowanie otrzymanych hydroksylowych bio-komponentów do wytwarzania innowacyjnych wysokoefektywnych poliuretanowych materiałów termoizolacyjnych” otrzymał jedno z najwyższych dofinansowań.
 
 (bk)