Ponad 700 osób otrzyma stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2018/2019, za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Wśród laureatów są studenci i doktoranci Politechniki Krakowskiej
 
LOGO MNiSW
 
Do ministerstwa wpłynęły 1894 wnioski o stypendium. Kandydatury studentów i doktorantów z całej Polski ocenił zespół złożony z ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Minister Jarosław Gowin przyznał 738 stypendiów, w tym 656 studentom i 82 stypendia doktorantom. 
 
Wśród stypendystów znaleźli się studenci Politechniki Krakowskiej:
 
Jakub Kulisa – student architektury,
Krzysztof Gola – student informatyki
Magdalena Jankowska, Wiktoria Świątek, Karolina Walas – studentki technologii chemicznej,
Maciej Pilch – student inżynierii chemicznej i procesowej
 
Stypendium za wybitne osiągnięcia otrzymają także doktoranci z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK: Anna Drabczyk, Julia Radwan-Pragłowska i Łukasz Janus.
 
W bieżącym roku akademickim wysokość stypendium ministra wynosi 15 tys. złotych dla studentów, a w przypadku doktorantów 25 tys. złotych. Laureaci otrzymują wsparcie finansowe w ramach jednej wypłaty od uczelni.
 
Więcej informacji oraz wykaz nagrodzonych studentów i doktorantów pod adresem: 
 
 
(bk)