Od 21 stycznia br. trwa elektroniczna rejestracja na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz niestacjonarne studia I stopnia na Wydziale Mechanicznym PK, które zostaną uruchomione w semestrze letnim. 
 
Gwny budynek PKStudia na Politechnice Krakowskiej są przepustką do udanej kariery zawodowej. Z najnowszych badań losów absolwentów PK wynika, że w pół roku po ukończeniu studiów pracuje aż 93 proc. magistrów inżynierów. Zdecydowana większość znajduje zatrudnienie zgodne z wykształceniem jeszcze przed obroną pracy magisterskiej. To dlatego, że studia na Politechnice pozwalają rozwijać inżynierskie kompetencje, ale i zainteresowania – naukowe, sportowe czy kulturalne. Pracodawcy chętnie zatrudniają absolwentów z dyplomem PK, bo ci już na studiach zdobywają nie tylko techniczną wiedzę i umiejętności, ale także – dzięki współpracy uczelni ze znanymi firmami, jak np.: Grupa Azoty, PKP PLK, NEWAG, Nokia, MAN – praktyczne doświadczenie. Przedsiębiorcy współtworzą programy kształcenia na wszystkich kierunkach studiów, oferują płatne staże i praktyki oraz fundują stypendia.
 
Rekrutacja na studia na PK odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza w Serwisie Rekrutacyjnym uczelni pod adresem: rekrutacja.pk.edu.pl. W serwisie także szczegółowy harmonogram rekrutacji, informacje o wymaganych dokumentach i egzaminach. 
 
W tym roku Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej po raz pierwszy stworzył możliwość rozpoczęcia w lutym niestacjonarnych studiów I stopnia. Kandydaci będą mogli wybrać takie kierunki, jak: automatyka i robotyka, energetyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżyniera produkcji, mechanika i budowa maszyn, transport. Rejestracja kandydatów na studia I stopnia potrwa do 4 lutego. Dokumenty od osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów będą przyjmowane w dniach 6-8 lutego 2019 r. Wyniki rekrutacji na niestacjonarne studia I stopnia realizowane na Wydziale Mechanicznym zostaną ogłoszone 5 lutego br. Ogłoszenie list studentów oraz list osób zakwalifikowanych do wpisu na studia z list rezerwowych nastąpi 11 lutego br.
 
Na Wydziale Architektury rejestracja elektroniczna (studia stacjonarne II stopnia i niestacjonarne II stopnia) potrwa do 7 lutego 2019 r. W dniach 11-13 lutego br. zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne, w tym test kompetencyjny z języka angielskiego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w tym języku, a niemogących udokumentować swoich umiejętności. 14 lutego nastąpi ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia stacjonarne, natomiast 18 lutego ogłoszenie zweryfikowanej listy studentów na studia stacjonarne oraz list studentów i osób nieprzyjętych na studia niestacjonarne.  
 
Na studia stacjonarne II stopnia prowadzone przez: Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, rejestracja potrwa do 11 lutego br. Postępowanie kwalifikacyjne, w tym testy sprawdzające efekty kształcenia, odbędzie się 13 i 14 lutego 2019 r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 15 lutego. 
 
Kandydaci zainteresowani studiami stacjonarnymi II stopnia na Wydziale Mechanicznym, Wydziale Inżynierii Środowiska oraz kierunkiem międzywydziałowym gospodarka przestrzenna będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji do 11 lutego 2019 r. Wyniki zostaną ogłoszone do 19 lutego. 
 
Szczegółowy harmonogram rekrutacji dostępny jest w Serwisie Rekrutacyjnym: rekrutacja.pk.edu.pl
 
 
(bk)