Drukuj

08.01.2019 r.

Celem ustanowienia konkursu o Nagrodę Rektora PK jest aktywizacja działalności badawczej, publikacyjnej i wdrożeniowej pracowników i doktorantów Politechniki Krakowskiej. Uczestnikami Konkursu mogą być pracownicy, dla których PK jest jedynym miejscem pracy oraz uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych na PK.

Konkurs ogłaszany jest corocznie przez Rektora do 31 stycznia br. Nagrodę Rektora można uzyskać w ośmiu kategoriach:

 

  1. Za najwyżej punktowaną publikację naukową (Uchwała nr 10/o/01/2016)
  2. Za najwyżej punktowaną publikację naukową, opracowaną wspólnie z partnerem zagranicznym (Uchwała nr 11/o/01/2016)
  3. Za największą liczbę cytowań (Uchwała nr 37/o/06/2009 zmieniona Uchwałą nr 1/n/01/2011)
  4. Dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie wskazanym w części A aktualnego wykazu MNiSW sporządzonego dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych  (Uchwała nr 72/n/11/2014 załącznik nr 2)  
  5. Za najbardziej wartościowe wdrożenie (Uchwała nr 39/o/06/2009 zmieniona Uchwałą nr 1/n/01/2011)
  6. Dla najmłodszego wypromowanego doktora habilitowanego (Uchwała nr 40/o/06/2009 zmieniona Uchwałą nr 1/n/01/2011)
  7. Dla najmłodszego wypromowanego doktora (Uchwała nr 41/o/06/2009 zmieniona Uchwałą nr 1/n/01/2011)
  8. Dla promotora najmłodszego wypromowanego doktora (Uchwała nr 42/o/06/2009 zmieniona Uchwałą nr 1/n/01/2011)

 

Zgłoszenia powinny wpłynąć do Działu Badań Naukowych do dnia 31 marca roku ogłoszenia Konkursu, rozstrzygnięcie następuje do dnia 30 kwietnia. Wręczenie nagrody odbywa się podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji Święta Szkoły.