Drukuj

09.01.2019 r. 

Zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu Kolegium Rektorskiego, Dziekani zobowiązani są do przeprowadzenia odbiorów wewnętrznych tematów realizowanych w ramach działalności statutowej w roku 2018. Syntetyczne sprawozdania sporządzone dla każdego tematu wg wzoru załączonego poniżej, należy przekazać zbiorczo z całego Wydziału do Działu Badań Naukowych w terminie do dnia 15 lutego 2019 r.

Wzór sprawozdania