Drukuj

DSC 5754Czy można pogodzić studia i rozwijanie zainteresowań? Oczywiście, że tak! Wprawdzie życie studenckie jest pełne zarówno nauki, jak i pokus życia towarzyskiego, ale przecież wszystko można połączyć - naukę, życie towarzyskie oraz nasze pasje. Wystarczy wstąpić do koła naukowego na PK!

 

Nasze koła naukowe to idealne miejsce dla młodych, pełnych pasji ludzi, zainteresowanych daną dziedziną. Czym dokładnie się zajmują? Oczywiście organizacją i uczestnictwem w seminariach i konferencjach naukowych, ale także organizacją imprez, warsztatów, obozów i wyjazdów naukowych. Członkowie KN Konstrukcji Żelbetowych CONKRET (Wydział Inżynierii Lądowej) odbywają wycieczki na budowy, aby poznać tajniki konstrukcji, natomiast KN Dróg Kolejowych odwiedzają budowy i miejsca modernizacji linii kolejowych. 

 

Na PK można rozwijać nie tylko techniczne zainteresowania. Na Wydziale Architektury funkcjonują koła naukowe, takie jak KN "Sztuka" czy SKN "Rzeźba", w których nasi studenci mogą realizować swoje marzenia o byciu artystą.

 

Tak naprawdę, to od studentów zależy, czym będą się zajmować w kole naukowym. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia, ponieważ koła naukowe na PK dają możliwość realizowania własnych, autorskich projektów i pomysłów. A jeśli, mimo bogatej oferty, student nie znajdzie koła, które będzie odpowiedzią na jego zainteresowania, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby założył własne. Jesteśmy otwarci na fajne i ciekawe propozycje.

 

 

Zapraszamy do jednego z naszych kół naukowych

 

Wydział Architektury

Lp.

Nazwa koła

Instytut

Opiekun

Numer telefonu

1. KN Historii 
Architektury Polskiej

Zakład Historii Architektury XIX
i XX w. oraz Modernizacji 
i Rekonstrukcji Obiektów

dr inż. arch. 
Joanna J. BIAŁKIEWICZ


dr inż. arch. 
Elżbieta WASZCZYSZYN

12 628 24 51
/A-13/

12 628 24 21
/A-1/

2. KN Historii Architektury 
i Konserwacji Zabytków

Instytut Historii Architektury 
i Konserwacji Zabytków

prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej KADŁUCZKA 12 628 24 08
/A-1/
3. Fotografia

Instytut Historii Architektury 
i Konserwacji Zabytków

dr inż. arch. Zbigniew WIKŁACZ 12 628 24 89
/A-1/
4. Architektura Najnowsza

Instytut Historii Architektury 
i Konserwacji Zabytków

prof. dr hab. inż. arch. 
Ewa WĘCŁAWOWICZ– GYURKOVICH
12 628 24 11 
/A-1/
5. Budownictwo Ogólne

Instytut Projektowania Budowlanego

dr hab. inż. arch. 
Jan KUREK, prof. PK
12 628 24 59
/A-4/
6. KN "Sztuka"

Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby

dr inż. arch. 
Marcin BARAŃSKI
12 628 24 38
/A-7/
7.

Architektura Militaris

Instytut Architektury Krajobrazu

dr inż. arch. 
Krzysztof WIELGUS

12 628 24 65
/A-8/

8. KN IMAGO

Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego 
i Grafiki Inżynierskiej

dr inż. arch.
Farid NASSERY

dr inż. 
Stanisław KRENICH

mgr szt. 
Agnieszka KUCIA

12 628 29 92 
/A-6/
9. KN DETAL

Instytut Projektowania Budowlanego

dr inż. arch. 
Bogdan DZIEDZIC
12 628 24 59
/A-4/
10. KN Podole

Instytut Historii Architektury
i Konserwacji Zabytków

dr inż. arch.
Jacek CZUBIŃSKI
12 628 24 16
/A-1/
11. Młoda Urbanistyka Katedra Budowy Miast

dr inż. arch.
Hanna HREHOROWICZ-GABER

12 628 20 50
/A-5/
12. KN "URBANator"

Zakład Kompozycji Urbanistycznej

dr inż. arch. 
Wojciech WICHER

12 628 24 28 
/A-3/

13.

KN Digital Landscape Architecture

Instytut Architektury Krajobrazu mgr inż. arch.
Jacek KONOPACKI
12 628 24 69 
/A-8/
14.

KN „Rzeźba”

Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby

mgr szt. art. rzeźb.
Piotr IDZI

12 628 24 94
/A-7/ 

15.

KN „Arboris”

Instytut Architektury Krajobrazu dr inż. Wojciech BOBEK 12 628 24 60
/A-8/
16. KN „Karpaty” Zakład Architektury 
i Planowania Wsi
mgr inż. arch. 
Agata KORZENIOWSKA
12 628 24 68
/A-5/
17.

KN Projektowania Zrównoważonego

Instytut Projektowania Urbanistycznego

dr hab. inż. arch. 
Justyna KOBYLARCZYK, prof. PK

dr hab.inż. arch. Patrycja HAUPT

12 628 31 10
/A-3/ 

18.

KN „Architektura i Akwarela”

Zakład Architektury Przemysłowej dr inż. arch.
Krzysztof LUDWIN
12 628 24 48
19. KN „Miasto Przyszłości”

Katedra Planowania Przestrzennego 
i Ochrony Środowiska

dr inż. arch. Daniel OGRODNIK 12 628 24 68
/A-5/
20.

KN „BIM - Projektowania Numerycznego Struktur Architektonicznych”

Instytut Projektowania Budowlanego

dr inż. arch. Stanisław JURCZAKIEWICZ

mgr inż. arch. Wojciech CIEPŁUCHA

12 628 24 53
/A-4/

12 628 20 21

/A-2/

21. KN „Wyobraźnia”

Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego 
i Grafiki Inżynierskiej

dr inż. arch. Beata VOGT,

mgr inż. arch. 
Szymon FILIPOWSKI

12 628 29 92
/A-4/

22.

KN „GROW”

Instytut Projektowania Urbanistycznego

dr hab. inż. arch. Magdalena JAGIEŁŁO-KOWALCZYK, prof. PK

12 628 24 79 
/A-3/ 

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

Lp.

Nazwa koła

Instytut

Opiekun

Numer telefonu

1.

KN KWARK

Instytut Fizyki

dr inż. Paweł KARBOWNICZEK

12 637 06 66 wew. 34

2.

KN Matematyków

Instytut Matematyki

dr Małgorzata ZAJĘCKA

12 628 29 28
/F-2/

3.

KN ENIGMA

Instytut Fizyki

dr Radosław KYCIA

12 637 06 66 wew. 39
/F-1/

4.

KN Grafiki Komputerowej Visgraph

Instytut Informatyki

dr inż. arch. 
Agnieszka OZIMEK

12 628 24 77
/A-8/

5.

KN Informatyków

Instytut Teleinformatyki

dr hab inż.

Jacek LEŚKOW, prof PK

/F-5/

6. KN Instytutu Informatyki Instytut Informatyki

dr inż Jerzy BIAŁAS

dr Barbara BOROWIK

dr inż. Lech JAMROŻ

12 628 21 05 /F-3/

12 628 27 81 /F-3/

12 628 27 81 /F-3/

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Lp.

Nazwa koła

Instytut

Opiekun

Numer telefonu

1.

KN Elektryków

Katedra 
Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

dr inż. 
Andrzej SZROMBA
12 628 30 41 
/E-3/

2.

KN Elektroenergetyki

Instytut 
Elektromechanicznych Przemian Energii

dr inż. Tomasz SIEŃKO 12 628 26 23 
/E-2/

3.

KN Techniki Cyfrowej

Katedra
Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

dr inż. 
Wojciech MYSIŃSKI
12 628 26 98 
/E-3/

4.

KN "IT" 

Katedra Automatyki 
i Technik Informacyjnych

mgr inż. Grzegorz NOWAKOWSKI 12 628 25 73
/E-7/

5.

KN Monitoringu 
i Diagnostyki Układów Elektrycznych

Instytut 
Elektromechanicznych Przemian Energii

dr inż.
Maciej SUŁOWICZ
12 628 26 58
/E-2/

Wydział Inżynierii Lądowej

Lp.

Nazwa koła

Instytut

Opiekun

Numer telefonu

1. KN Materiałów Budowlanych i Technologii
Betonu
Instytut Materiałów 
i Konstrukcji Budowlanych

dr inż.
Aneta NOWAK-MICHTA

dr inż.
Teresa STRYSZEWSKA

12 628 23 63

12 628 23 45
/L-1/

2. KN Konstrukcji 
Żelbetowych CONCRET
Instytut Materiałów 
i Konstrukcji Budowlanych

mgr inż. Dawid ŁĄTKA

mgr inż.
Magda KIJANIA-KONTAK

mgr inż. Iga REWERS

12 628 23 96 /L-15/

12 628 23 64

12 628 23 64 /L-1/

3. KN Konstrukcji 
Mostowych

Instytut Materiałów 
i Konstrukcji Budowlanych

mgr inż. Dawid Kisała 12 628 23 13 
/L-1/
4. KN Drogi Kolejowe

Instytut Inżynierii Drogowej 
i Kolejowej i Transportu

prof. dr hab. inż.
Włodzimierz CZYCZUŁA

mgr inż. 

Dorota BŁASZKIEWICZ

12 628 23 58 
/L-2/

---------

5. Koło Naukowe Geologów „KWARC” Instytut Mechaniki Budowli

dr inż. 

Mirosława BAZARNIK

dr hab. inż. 
Elżbieta PILECKA, prof. PK

12 628 26 77 /L-4/

12 628 25 34 /L-4/

6. KN Organizacji Budownictwa Zakład Technologii i Organizacji w Budownictwie

dr inż. Jarosław MALARA 

mgr inż. Damian WIECZOREK

12 628 23 14 /L-3/

12 628 23 14 /L-31/

7.

KN Mechaniki Budowli

Instytut Mechaniki Budowli

dr inż. Piotr KUBOŃ

12 628 23 91 
/L-4/ 

8. KN Zastosowań 
Informatyki
Instytut Technologii Informatycznych 
w Inżynierii Lądowej
dr inż. Piotr PLUCIŃSKI


12 628 25 67 
/L –5/

9. KN Logistyki TILOG Instytut Inżynierii Drogowej 
i Kolejowej i Transportu

dr inż. Paweł WIĘCEK 

mgr inż. Jan ALEKSANDROWICZ

12 628 30 49 /L-34/

12 628 37 23 /L-2/

10.

InBud Studenckie Koło Budownictwa Innowacyjnego

Instytut Materiałów 
i Konstrukcji Budowlanych

mgr inż.
Jolanta GINTOWT

12 628 21 34 
/L-1/

11.

KN Fizyki Budowli

Instytut Materiałów 
i Konstrukcji Budowlanych


dr inż. 
Katarzyna NOWAK

12 628 21 32 
/L-1/

12.

SKN Konstrukcji Sprężonych

Instytut Materiałów 
i Konstrukcji Budowlanych

dr inż. 
Rafał SZYDŁOWSKI

12 628 23 80 
/L-1/

13.

Koło Naukowe 
Konstrukcji Drewnianych 
i Innych Surowców Tradycyjnych - KORNIKI

Zakład Budownictwa i Fizyki Budowli

dr inż. Dorota KRAM

dr inż. Jacek DĘBOWSKI

12 628 23 84 
/L-17/

12 628 23 17 
/L-17/ 

14. 

Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych

Instytut Inżynierii Drogowej 
i Kolejowej i Transportu

mgr inż. Krystian BANET

12 628 25 33 
/L-2/

15. Koło Naukowe 
ECOPOWER
Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

dr hab. inż. arch. 
Marcin FURTAK

12 628 30 61 
/L-6/

dr inż. 
Anna ROMAŃSKA-ZAPAŁA

dr inż. 
Małgorzata FEDORCZAK-CISAK

12 628 29 44
/E-31/

kom. 600 016 080

12 628 30 62 /L-6/

16.

Koło Naukowe
Drogowców WIRAŻ

Instytut Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu

dr inż. 
Krzysztof OSTROWSKI
12 628 25 39 
/L-2/

Wydział Inżynierii Środowiska

Lp.

Nazwa koła

Instytut

Opiekun

Numer telefonu

1. Inżynierii Środowiska
„Piątak”

Instytut Inżynierii 
i Gospodarki Wodnej

dr inż. 
Bernard TWARÓG
12 628 28 49 
/Ś-1/
2. Gospodarki Odpadami 
(GO)

Instytut Inżynierii Cieplnej 
i Ochrony Powietrza

dr inż. Jacek SACHARCZUK 12 628 20 87
/Ś-4/
3.

Geotechniki 
i Konstrukcji Inżynierskich

Instytut Geotechniki dr inż. Krzysztof PODLEŚ 12 628 28 81 
/Ś-2/
4. Hydrogeomatyki 
„Szuwarek”
Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej

dr inż. Marta CEBULSKA

dr inż. Robert SZCZEPANEK

12 628 20 85 
/Ś-1/

12 628 20 80 
/Ś-1/

5. Budownictwa 
Hydrotechnicznego „HYDROTECH”

Instytut Inżynierii
i Gospodarki Wodnej

dr inż. Andrzej WOLAK 12 628 28 17 
/Ś-1/
6. Studenckie Koło 
Naukowe 
Ochrony Środowiska
Instytut Zaopatrzenia 
w Wodę 
i Ochrony Środowiska

dr inż. 
Anna CZAPLICKA

dr hab. inż.
Agnieszka GENEROWICZ, prof. PK

12 628 28 78 
/Ś-3/

12 628 21 83 
/Ś-3/

7.

Studenckie Koło 
Naukowe Wentylacji, 
Klimatyzacji 
i Ogrzewnictwa 
EQUILIBRIUM

Instytut Inżynierii Cieplnej 
i Ochrony Powietrza
dr inż. Jarosław MÜLLER 12 628 20 86 
/Ś-4/
8.

Studenckie Koło 
Naukowe Geodezji 
i Gospodarki 
Przestrzennej 
„GEOSPATIUM”

Instytut Geotechniki dr inż. Cezary TOŚ 12 628 28 68 
/Ś-2/
9.

Studenckie Koło 
Naukowe Konstrukcji
Inżynierskich 
„PROGRESS”

Instytut Geotechniki dr inż. Kazimierz PISZCZEK 12 628 28 81 
/Ś-2/
10.

Koło Naukowe Inżynierii Sanitarnej w Zrównoważonym Rozwoju

Instytut Zaopatrzenia 
w Wodę i Ochrony Środowiska

dr inż.  Joanna BĄK

dr hab. inż. Jadwiga KRÓLIKOWSKA, prof. PK

12 628 24 79 
/Ś-3/


12/628-28-71 
/Ś-3/

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Lp.

Nazwa koła

Instytut

Opiekun

Numer telefonu

1. Sekcja Analityki Przemysłowej 
i Środowiskowej
Instytut Chemii
i Technologii Nieorganicznej
dr inż. Joanna KUC 12 628 27 07 
/C-1/
2.

Sekcja Technologii Chemicznej Organicznej

Instytut Chemii 
i Technologii Organicznej

dr inż. Agnieszka ŁAPCZUK-KRYGIER 12 628 27 56 /C-2/
3. Sekcja Polimerów

Katedra Chemii i Technologii Polimerów

dr inż. Agnieszka LESZCZYŃSKA

12 628 26 95
/C-4/

4.

Sekcja Chemii Fizycznej

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej

dr inż. Stefan KUREK

12 628 27 70 
/C-5/

5. Sekcja Biotechnologii

Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej

dr inż. Marek PIĄTKOWSKI 12 628 27 33 
/C-6/

6.

Sekcja Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Instytut Inżynierii Chemicznej
i Procesowej

dr inż. Beata FRYŹLEWICZ-KOZAK

12 628 27 52 
/C-3/

7.

Sekcja Technologii Chemicznej Nieorganicznej

Instytut Chemii
i Technologii Nieorganicznej

dr inż. Piotr RADOMSKI

12 628 27 08 /C-1/

Wydział Mechaniczny

Lp.

Nazwa koła

Instytut

Opiekun

Numer telefonu

1.

KN Inżynierii 
Biomedycznej 
„CANCRICAT”

Zakład Mechaniki Doświadczalnej
i Biomechaniki

dr inż. Sylwia ŁAGAN

12 628 35 94 
/M-1/

2.

KN Maszyny Robocze

Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych

mgr inż.
Artur GUZOWSKI

12 628 31 72 
/M11L/

3. KN Pojazdy
Samochodowe

Instytut Pojazdów Samochodowych 
i Silników Spalinowych

dr inż. 
Robert JANCZUR

12 628 35 28 
/M-4/

4.

KN Systemów
i Urządzeń Transportu 
Bliskiego

Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych

dr inż. 
Zygmunt DZIECHCIOWSKI

12 628 33 30
/M11L/

5.

KN Transport

Instytut Pojazdów Szynowych

dr inż. 
Elżbieta WYRAZ

12 628 36 56 
/M-8/

6.

KN Inżynierii Materiałowej

Instytut Inżynierii Materiałowej

dr inż. Józef KŁAPUT

12 628 34 27 
/M-2/

7.

KN Grafiki Komputerowej
i Modelowania

Instytut Informatyki Stosowanej

mgr inż.
Joanna FABIŚ-DOMAGAŁA

12 374 33 35 
/M-7/

8.

KN Automatyki
i Robotyki

Instytut Technologii Maszyn 
i Automatyzacji Produkcji

dr inż. Krzysztof WÓJCIK

12 628 32 19 
/M-6/

9. 

KN Energetyki 
i Ochrony Środowiska

Instytut Maszyn

i Urządzeń Energetycznych

mgr inż. Marek MAJDAK

dr inż.
Anna KORZEŃ

12 628 38 05 
/M-9/

12 628 37 77 
/M-9/ 

10.

KN Programistów
i Miłośników Informatyki

Instytut Informatyki Stosowanej

mgr inż. Maciej KOŁOMYCKI

12 628 36 55 
/M-7/

11.

KN Inżynierii Produkcji

Instytut Technologii Maszyn
i Automatyzacji Produkcji

dr inż. 
Michał KARPIUK

12 628 32 62 
/M-6/

12.

KN Spawalników, 
Odlewników
i Metalurgii Proszków

Instytut Inżynierii Materiałowej

dr hab. inż. Marek HEBDA

12 628 34 23 
/M-2/

13.

Studenckie Koło
Naukowe „Silniki Spalinowe”

Instytut Pojazdów Samochodowych
i Silników Spalinowych

dr inż. Marcin NOGA

12 628 36 88

/M-4/

14.

Studenckie Koło 
Naukowe Mechaniki „Konstruktor”

Instytut Mechaniki Stosowanej

dr hab. inż. Halina EGNER, prof. PK

dr inż. Szymon HERNIK 

12 628 33 08 
/M-1/

12 628 36 61 
/M-1/ 

15.

Koło Naukowe 
Metrologii Współrzędnościowej

Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej

dr inż. Ksenia OSTROWSKA

dr inż. Adam GĄSKA

12 374 32 33 
/M-10/

12 374 32 30 
/M-10/

16.

Koło Naukowe
Inżynierii Wzornictwa 
Przemysłowego

Instytut Informatyki Stosowanej

prof. dr hab. inż. Edward LISOWSKI

12374 33 51 
/M-7/

17. KN Numeryczne Modelowanie Przepływów Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej dr inż. Przemysław MŁYNARCZYK

12 628 35 55

/M-5/