Politechnika Krakowska reprezentuje Polskę w projekcie czterech ośrodków akademickich krajów Grupy Wyszehradzkiej pod nazwą MobEx (Mobile Exhibition) „Miasto i woda - Tereny poprzemysłowe”. Prace przy projekcie koordynuje dr inż. arch. Rafał Blazy z Wydziału Architektury PK.


Od września 2013 r. do końca stycznia 2014 r. zespół projektu dokonał analizy i badania wybranych obszarów miejskich. Wynikiem tych działań jest 16 plakatów prezentujących optymalne rozwiązania rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz przygotowanie naukowych wykładów technicznych, dotyczących problematyki rewitalizacji.


Postery będą prezentowane kolejno we wszystkich krajach Grupy Wyszehradzkiej, na wystawach w Ostrawie, Krakowie, Budapeszcie i Bratysławie, w okresie od lutego do maja 2014 r.


W Krakowie wystawę można było oglądać od 3 do 14 marca, w Galerii „Gil” na Politechnice Krakowskiej. Wystawę poprzedzi konferencja, na której partnerzy projektu zaprezentują efekty swojej pracy w formie wykładów i prezentacji.


Partnerami MobExu są: Fakulta Architektury Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft., Fakulta Stavební Vysoká Skola Báňská - Technická Univerzita Ostrava, Wydział Architektury - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.


Więcej na oficjalnej stronie internetowej projektu www.mobex2013.weebly.com