Politechnika Krakowska będzie gospodarzem V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Budownictwo-Infrastruktura-Górnictwo”, która odbędzie się w dniach 17-18 stycznia br. na kampusie głównym uczelni przy ul. Warszawskiej 24. 
 
 
cropped logoCEIM 5Tytuł tegorocznej edycji to „Wpływ górnictwa na środowisko, ludzi i infrastrukturę – metody ograniczania negatywnych skutków”. Zakres tematyczny konferencji obejmuje naukowe i techniczne zagadnienia związane z fundamentami i eksploatacją budowli, obiektami inżynierskimi oraz infrastrukturą i środowiskiem na terenach górniczych i pogórniczych. 
 
Głównym celem wydarzenia jest prezentacja osiągnięć w badaniach interdyscyplinarnych, a także przedstawienie rozwiązań inżynierskich dotyczących obszarów górniczych oraz wymiana informacji naukowych, teoretycznych i praktycznych z zakresu rozpoznania oddziaływań eksploatacji górniczej i minimalizacja skutków tych oddziaływań na budowle, infrastrukturę i środowisko.
 
 
 
Konferencję honorowym patronatem objęli: rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK i  prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek. 
 
BIG 2019
 
 
Więcej informacji na stronie internetowej konferencji: ceimconference.pk.edu.pl
 
(bk)
 
Na zdjęciu, uczestnicy konferencji „Budownictwo-Infrastruktura-Górnictwo” 2019 / fot. Jan Zych