Mgr inż. Svitlana Sovinska (na zdjęciu / fot. Jan Zych) z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej została nagrodzona w IX edycji konkursu INTERSTUDENT 2019, w kategorii studiów doktoranckich. Laureaci odebrali wyróżnienia podczas gali, która odbyła się w czwartek 17 stycznia br. w Warszawie. 
 
Svitlana SovinskaKonkurs INTERSTUDENT kierowany jest do studentów zagranicznych studiujących na polskich uczelniach publicznych i niepublicznych. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: studia licencjackie, studia magisterskie i studia doktoranckie. Jury konkursu wyróżnia osoby, które wykazują aktywność w środowisku akademickim – kulturalną, społeczną, ekologiczną, sportową – oraz osiągają dobre wyniki w nauce i biorą udział w ciekawych projektach badawczych. Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest w ramach programu „Study in Poland”. 
 
Gala wręczenia nagród była częścią konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2019”, która w dniach 17-18 stycznia br. odbywa się w Warszawie. Biorą w niej udział przedstawiciele kluczowych instytucji i organizacji zajmujących się internacjonalizacją polskiego szkolnictwa wyższego. 
 
Nagrodzona w konkursie INTERSTUDENT mgr inż. Svitlana Sovinska jest doktorantką w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Ukończyła Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza na Ukrainie, gdzie w 2013 r. obroniła pracę magisterską pt. „Intensyfikacja reakcji nukleofilowych związków nadtlenków w środowisku superzasadowym”. Rok później uzyskała również dyplom magisterski Politechniki Krakowskiej na podstawie pracy „Synteza i badanie właściwości nanocząstek na bazie ZnSe”. Praca została zrealizowana w ramach projektu „Novel ZnS(Se) hybrid nanocomposites for optoelectronic aplications”, finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. W 2014 r. Svitlana Sovinska rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Badania do pracy doktorskiej realizuje w ramach projektu LIDER, który finansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Ponadto angażuje się w działania popularyzatorskie – Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie oraz Małopolską Noc Naukowców.  
 
Za swoje osiągnięcia mgr inż. Svitlana Sovinska została uhonorowana wieloma nagrodami, m.in.: dwoma złotymi medalami Międzynarodowych Targów Wynalazków „International Warsaw Invention Show IWIS” w 2017 r. i 2018 r. oraz nagrodą specjalną Uniwersytetu Medycyny i Farmacji Karola Davila w Bukareszcie. W ubiegłym roku doktorantka z PK została także wyróżniona w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską. Svitlanę Sovinską nagrodzono za projekty opracowane wspólnie z dr inż. Katarzyną Matras-Postołek: „Sposób wytwarzania luminescencyjnych nanocząstek selenku cynku domieszkowanych atomami manganu o dodatnim ładunku powierzchniowym” oraz „Sposób wytwarzania nanocząstek selenku srebra o modyfikowanej powierzchni”. Obydwa rozwiązania (uzyskały patenty polskie) mogą być z powodzeniem wykorzystywane w optoelektronice i fotowoltaice. Luminescencyjne nanocząstki selenku cynku domieszkowane atomami manganu (ZnSe:Mn) mogą też – dzięki swoim właściwościom – znaleźć zastosowanie w nanobiomedycynie, jako znaczniki (kropki kwantowe) do obrazowania tkanek patologicznych, a w szczególności w diagnozowaniu komórek nowotworowych. 
 
 
 
W kategorii studia licencjackie IX edycji konkursu INTERSTUDENT zwyciężył pochodzący z Ghany Charles Woode - student Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W kategorii studia magisterskie nagrodę zdobyła Okta Chandra Aulia z Indonezji, studentka Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jury konkursu przyznało też nagrody specjalne, które otrzymali: Danylo Funtovoi z Ukrainy, student Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej oraz Lisa Aditya (Indonezja) z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
 
Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest pod honorowym patronatem przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta. Partnerami Konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.
 
 
(bk)