22 stycznia br. na Politechnice Krakowskiej odbyło się oficjalne otwarcie Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego, wyposażonego w stworzony na PK symulator ruchu kolejowego. LIRK jest jedną z niewielu pracowni dydaktycznych w Polsce, w której studenci oraz pracownicy firm kolejowych mogą w bezpiecznych warunkach uczyć się kierowania ruchem kolejowym, także w sytuacjach nadzwyczajnych. Inicjatywa została w ubiegłym roku wyróżniona przez Urząd Transportu Kolejowego. 
 
lirk1Pracownia laboratoryjna LIRK z symulatorem ruchu kolejowego i urządzeń srk (sterowania ruchem kolejowym) powstała w Instytucie Inżynierii Drogowej, Kolejowej i Transportu na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Wyposażona jest w 12 stanowisk komputerowych będących odzwierciedleniem stanowisk pracy współpracujących ze sobą dyżurnych ruchu. Założenia i funkcjonalność systemu symulacji zbliżone są do symulatorów używanych w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego dyżurnych ruchu.
 
Autorem koncepcji Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego jest dr inż. Jan Gertz - pracownik Katedry Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego na PK. Twórcą oprogramowania wykorzystywanego w LIRK jest absolwent Politechniki Krakowskiej, mgr inż. Paweł Okrzesik (koncepcja opiera się na oprogramowaniu ISDR, specjalnie zmodyfikowanym na potrzeby projektu PK). 
 
Podczas zajęć w laboratorium ruch kolejowy symulowany jest według zadanego rozkładu jazdy, a osoby wykonujące ćwiczenia kierują ruchem pociągów zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzą dokumentację oraz obsługują symulowane urządzenia srk, a także inne systemy. Stacje i posterunki ruchu połączone są w zamkniętą pętlę, a ich układ i wyposażenie zostały zaprojektowane przy założeniu możliwie dużego zróżnicowania pod względem technicznym i ruchowym.
 
lirk2
Ponadto w symulatorze odwzorowano przekaźnikowe oraz komputerowe urządzenia stacyjne i różne typy blokad liniowych, a także urządzeń przejazdowych. Pomiędzy stanowiskami funkcjonuje telefoniczna łączność ruchowa. Instruktor poza nadzorem nad symulacją może ingerować w jej przebieg, generując usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym i inne sytuacje nietypowe, a dodatkowo odgrywać rolę maszynistów, dyspozytorów, służb utrzymania itp.
 

 

Posłuchaj rozmowy Radia „Nowinki” z dr. inż. Janem Gertzem - autorem koncepcji LIRK

 

 
 
 
 
 
Z symulatora ruchu kolejowego korzystają już studenci specjalności transport kolejowy oraz drogi kolejowe na Wydziale Inżynierii Lądowej PK w ramach przedmiotów: technika i organizacja ruchu kolejowego, inżynieria ruchu kolejowego, urządzenia sterowania ruchem kolejowym. – Jesteśmy przygotowani także do udostępnienia laboratorium osobom pracującym lub przygotowującym się do pracy na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. Możemy tu prowadzić kursy i szkolenia, służące podniesieniu kwalifikacji pracowników kolejowych, co w efekcie zwiększy bezpieczeństwo Jan Gertzna torach – mówi dr inż. Jan Gertz.
 
Z tej oferty mogą skorzystać przede wszystkim podmioty, które nie mają bogatego zaplecza szkoleniowego. Dla przykładu, spółka PKP PLK SA dysponuje tylko jednym profesjonalnym symulatorem urządzeń srk, zakupionym u zagranicznego wykonawcy, z trzema stanowiskami szkoleniowymi. Włodzimierz Zembol, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie PKP PLK SA, przyznaje, że stworzony na PK symulator z 12 stanowiskami stwarza nowe możliwości we współpracy uczelni i PLK. – To laboratorium to prawdziwy skok w przyszłość dla szkolenia kadr kolejowych. Tu, w bezpiecznych warunkach, można doświadczyć autentycznych zadań, z którymi mierzą się dyżurni ruchu. Jesteśmy bardzo zainteresowani wykorzystaniem laboratorium na nasze potrzeby – mówił na PK, podczas oficjalnej prezentacji symulatora.
 
Prace nad przygotowaniem Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego trwały na PK od 2014 r. Najważniejsze funkcje symulatora ruchu kolejowego są uruchomione, a inicjatywa została już nawet wyróżniona przez Urząd Transportu Kolejowego w III Konkursie „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” w 2018 r. 
 
Pracownia będzie nadal rozwijana o nowe funkcje i stanowiska. Politechnika Krakowska planuje współpracę w tym zakresie z PKP PLK SA oraz innymi przedstawicielami branży kolejowej. W ubiegłym roku Wydział Inżynierii Lądowej PK podpisał umowy z nimi w zakresie wspomagania kształcenia studentów na specjalnościach związanych z transportem kolejowym. 
 
 
Na zdjęciach, Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego na Politechnice Krakowskiej, dr inż. Jan Gertz z wyróżnieniem UTK / fot. Jan Zych