24 stycznia br. w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” przy ul. Warszawskiej 24 odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 80. urodzin prof. dr. hab. inż. Kazimierza Flagi (na zdjęciu / fot. Jan Zych) i 50-leciem odnowienia jego doktoratu. Prof. Flaga – wybitny ekspert i specjalista w zakresie budowy mostów i tuneli, konstrukcji betonowych i materiałów budowlanych – był rektorem Politechniki Krakowskiej w kadencjach: 1996-1999 i 1999-2002.
 
rektor Flaga1Prof. dr hab. inż. Kazimierz Józef Flaga urodził się w 1939 r. w Sułkowicach koło Myślenic. Tytuł magistra inżyniera ze specjalnością konstrukcje budowlane i inżynierskie uzyskał w 1961 r. na Wydziale Budownictwa Lądowego (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej) Politechniki Krakowskiej. Na PK przeszedł wszystkie szczeble kariery nauczyciela akademickiego – od asystenta do profesora zwyczajnego. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1967, a doktora habilitowanego – w roku 1971. Od 1992 r. jest profesorem zwyczajnym. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej (2011), Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii Chemicznej (2014) i Politechniki Świętokrzyskiej (2016). 
 
Prof. Kazimierz Flaga jest autorem lub współautorem 385 prac naukowych, w tym 19 monografii, 210 studiów i rozpraw oraz 141 artykułów naukowych. Wypromował 10 doktorów nauk technicznych; inspirator 9 prac habilitacyjnych i recenzent 60 prac doktorskich. Był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (1994-1996 i 2003-2012). 
 
Działalność zawodowa Kazimierza Flagi to dziewięćdziesiąt (autorskich lub współautorskich) projektów konstrukcyjnych, architektoniczno-konstrukcyjnych i technologicznych różnych obiektów budowlanych i inżynierskich, m.in. projektów studialnych głównych obiektów olimpijskich w Montrealu (1976 r.), Ośrodka Polonijnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kładek podwieszonych dla pieszych w Mogilanach i Wałbrzychu, kościołów w Radomiu, Mielcu, Rzeszowie, Zielonej Górze. Był konsultantem naukowo-technicznym przy wznoszeniu lub remoncie wielu znaczących obiektów inżynierskich w Polsce, np. mostu i wiaduktu im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie, mostu autostradowego przez Wisłę w Grabowcu koło Torunia, mostu kolejowego i mostów drogowych Zwierzynieckiego i Kotlarskiego przez Wisłę w Krakowie, Muzeum Archeologicznego w Krakowie, remontu i przebudowy trasy Kwiatkowskiego w Gdyni.
 
Za swoją działalność prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga został wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi, akademickimi, stowarzyszeniowymi i resortowymi, m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Związku Mostowców RP „Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie”, Medalem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa im. prof. Stefana Kaufmana, Odznaką „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, Odznaką Honoris Gratia Prezydenta Miasta Krakowa. 
 
Prof. Kazimierz Flaga zainicjował na Politechnice Krakowskiej naukowo-techniczne wyprawy mostowe (europejskie i światowe), w których udział biorą naukowcy, projektanci i wykonawcy mostów, a także studenci. Prof. Flaga był też pomysłodawcą – jako wiceprzewodniczący Rady Uczelnianej ZSP i przewodniczący Komisji Sportu i Turystyki – pierwszego Rajdu Politechniki Krakowskiej, który odbył się w kwietniu 1962 r. Hobby profesora to historia starożytna, historia religii, historia sztuki, turystyka górska, krajowa i zagraniczna oraz fotografia. 
 
Uroczystości jubileuszowe prof. dr. hab. inż. Kazimierza Flagi odbyły się w czwartek, 24 stycznia br. o godz. 11.30 w „Działowni” na kampusie głównym Politechniki Krakowskiej. Laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski. 
 
(bk)
 
AF4 AF1 AF2 AF6 AF3 AF5
 
 
Na zdjęciach, jubileusz prof. Kazimierza Flagi (24.01.2019 r.) / fot. Jan Zych