23.01.2019 r.

 

Po raz dziewiąty rusza inicjatywa pn. Krakowskie Konferencje Naukowe. Tak jak w latach ubiegłych konferencje, które starają się o dofinansowanie powinny odbywać się w Krakowie i trwać minimum 2 dni. Ze względów proceduralnych, do programu zostaną włączone tylko te konferencje, które będą się odbywać od 1 kwietnia do 30 listopada br.

 

Wniosek w formie elektronicznej i papierowej należy złożyć do 15 lutego br.

 

Jeden egzemplarz wniosku w wersji papierowej należy również złożyć do wiadomości Prorektora ds. Nauki w Dziale Bada Naukowych.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie PAU: LINK