W sierpniu 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki IX edycji programu „Lider”, w ramach którego przyznano blisko 60 mln złotych dla młodych badaczy, m.in. z Politechniki Krakowskiej. W tym tygodniu w Warszawie laureatom wręczono symboliczne czeki od NCBR. 
 
 
ncbir lider logos
 
 
Celem programu „Lider” jest wsparcie naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym. W ramach programu nie narzucono ograniczeń związanych z dziedziną nauki, w której należy realizować projekt. Wyniki prac badawczych mają mieć zastosowanie praktyczne i posiadać potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln złotych.
 
Łącznie w IX edycji programu „Lider” złożono 201 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 51 projektów. W dotychczasowych edycjach programu dofinansowanie na prowadzenie własnych badań w łącznej wysokości ponad 367 mln złotych uzyskało 337 liderów. 22 stycznia br. wyróżnienia i symboliczne czeki laureatom wręczyli wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski. 
 
W gronie nagrodzonych przez NCBR znalazły się projekty pracowników naukowych z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej: dr inż. Katarzyny Bialik-Wąs („Opracowanie metody otrzymywania biohybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis” – dofinansowanie 1 200 000 zł), dr inż. Jolanty Pulit-Prociak („Opracowanie sposobu wytwarzania nietoksycznych nośników substancji czynnych na bazie nanomateriałów” – dofinansowanie 1 191 250 zł) i dr. inż. Marka Piątkowskiego („Osteochit3D – spersonalizowane bioaktywne skafoldy drukowane 3D do zaawansowanej regeneracji tkanki kostnej w stomatologii” – dofinansowanie 1 200 000 zł). 
 
Osoby składające wniosek w IX edycji konkursu „Lider” musiały spełniać określone wymagania, m.in.: posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny lub stopnia doktora, ukończenia maksymalnie 35. roku życia, być autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych albo posiadać patenty lub wdrożenia. Do startu w konkursie niezbędne było również pozyskanie do współpracy jednostki naukowej, w której możliwa będzie realizacja projektu.
 
Kolejna, X edycja programu „Lider” organizowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju została już ogłoszona. Nabór wniosków rozpoczął się 18 stycznia i potrwa do 18 marca br. Więcej informacji na stronie internetowej: ncbr.gov.pl
 
(bk)