dziekan WILDziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (na zdjęciu / fot. Jan Zych) został uhonorowany przez miesięcznik „Builder” wyróżnieniem w XVI edycji Builder Awards. Gala wręczenia nagród odbyła się 24 stycznia br. w Warszawie.
 
Rada Naukowa miesięcznika „Builder” oraz Kapituła konkursu doceniła prof. Andrzeja Szaratę za wyróżniającą się działalność naukową, dydaktyczną i społeczną na rzecz edukacji młodych inżynierów budownictwa oraz rozwoju nowoczesnego budownictwa w Polsce. Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK otrzymał nagrodę „Laury Buildera 2018”, która przyznawana jest firmom, organizacjom, ośrodkom naukowym oraz osobom szczególnie zaangażowanym na rzecz budownictwa. „Builder” wyróżnił także przedstawicieli branży budowlanej w kategoriach: Budowlana Firma Roku, Osobowość Branży, Polski Herkules. 
 
Dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK specjalizuje się w analizach efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. Jest autorem i współautorem ponad 140 prac projektowych. Działa aktywnie w obszarze transportu, m.in. jako ekspert Komisji Europejskiej oraz konsultant wielu projektów realizowanych przez samorządy lokalne. W 2011 r. został powołany w skład Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa, działającej przy Prezydencie Miasta. Od 2015 r. jest członkiem Komisji Budownictwa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 
 
(bk)