Wsparcie w rozwoju kariery naukowej oraz poszerzenie współpracy z zagranicznymi ośrodkami badawczymi – tym zagadnieniom zostanie poświęcone spotkanie przybliżające ofertę Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Dzień otwarty NAWA odbędzie się 15 lutego br. w budynku Galerii „Gil” na kampusie głównym Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24. 
 
K1 logo dopuszcz wers podstawowa PL RGB 02
 
Organizatorem Dnia NAWA jest Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Centrum Transferu Technologii PK, w ramach którego działa Centrum Euraxess wspierające mobilność naukowców. 
 
Dni NAWA odbywają się w głównych ośrodkach akademickich Polski. Spotkanie na Politechnice Krakowskiej rozpocznie się o godz. 10.45 i potrwa do 14.45. Wśród programów finansujących instytucje zostaną zaprezentowane m.in.: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, Program PROM, CEEPUS (Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej), Welcome to Poland (projekt podniesienia kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy). Eksperci Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przedstawią także ofertę przygotowaną dla polskich i zagranicznych naukowców: Program im. Bekkera, Polskie Powroty, Program im. Ulama, Program im. Iwanowskiej i Wymianę bilateralną. Na koniec przewidziano konsultacje indywidualne z przedstawicielami Agencji. 
 
Szczegółowy program spotkania oraz rejestracja dostępne są na stronie Centrum Transferu Technologii PK pod adresem: www.transfer.edu.pl (zakładka Szkolenia). Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 
 
Misją Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Polityka na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni prowadzona jest m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej z Polski i zagranicy. Do zadań NAWA należy również wspieranie indywidualnej mobilności akademickiej, ukierunkowanej na wzrost potencjału dydaktycznego i naukowego, a także pomoc w procesie umiędzynarodawiania oferty programowej uczelni oraz promowania polskiego szkolnictwa wyższego i języka polskiego za granicą.
 
(bk)