Politechnika Krakowska, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA oraz firma  NeoStrain Sp. z o.o. podpisały w środę 5 marca 2014 r. porozumienie o współpracy. Będą wspólnie realizować projekt badawczy, polegający na opracowaniu innowacyjnego systemu monitoringu stanu technicznego ziemnych obiektów hydrotechnicznych. Projekt obejmuje instalację pilotażową w ramach laboratorium polowego badań procesów filtracyjno-erozyjnych na zaporze zbiornika wodnego w Kozłowej Górze na rzece Brynicy.


zdjęcia: Jan Zych


Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, zarządzające obiektem w Kozłowej Górze, udostępniło go do badań, które wspólnie prowadzić będą NeoStrain (dostawca instalacji oraz aparatury pomiarowej i systemu obróbki danych) oraz Politechnika Krakowska reprezentowana przez zespół naukowców z Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej Wydziału Inżynierii Środowiska PK, kierowany przez dr inż. Antoniego Bojarskiego i dr inż. Krzysztofa Radzickiego. PK odpowiadać będzie w projekcie za metodykę oceny procesów filtracyjno-erozyjnych, interpretację wyników badań i sposób ich wykorzystania w ocenie stanu technicznego obiektu. Specjaliści z PK spodziewają się uzyskania wyników, które mogą być podstawą wypracowania standardów w zakresie oceny stanu technicznego ziemnych obiektów hydrotechnicznych w Polsce.
 
W uroczystym podpisaniu umowy na Politechnice Krakowskiej uczestniczyli rektor PK prof. Kazimierz Furtak, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PK prof. Elżbieta Nachlik, zastępca dyrektora Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej PK dr inż. Antoni Bojarski oraz wiceprezes zarządu Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Michał Czarski i dyrektor do spraw badań i rozwoju GPW SA Janusz Ogiegło, a także Grzegorz Bednarski i Marek Stoliński, odpowiednio prezes i wiceprezes zarządu firmy Neostrain.  
 
Zdaniem rektora prof. Kazimierza Furtaka trójstronna współpraca jednostki naukowej i przedsiębiorstw, do której dojdzie w ramach porozumienia, jest wzorcowa w perspektywie oczekiwań dotyczących komercjalizacji wiedzy. Wiążemy z tą współpracą duże nadzieje. Wpisuje się ona doskonale w nasze kompetencje, a także powinności nowoczesnej uczelni technicznej. Naszą misją jest służenie gospodarce i całemu społeczeństwu poprzez rozwiązywanie problemów technicznych i technologicznych oraz wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej” - powiedział rektor PK.
 
Dziekan WIŚ prof. Elżbieta Nachlik podkreśliła podczas uroczystości, że technologię monitoringu ziemnych obiektów hydrotechnicznych, która będzie wykorzystywana w ramach podpisanej właśnie umowy, rozwijają i promują najpoważniejsze kraje europejskie. W Polsce monitoring obiektów hydrotechnicznych staje się ważnym elementem w ocenie bezpieczeństwa obiektów, zwłaszcza w sytuacji ich starzenia się i pracy w ekstremalnych warunkach.
 
Potencjał projektu, który może zaowocować rozwiązaniami stosowanymi powszechnie dla zapewnienia bezpieczeństwa w zarządzaniu ziemnymi obiektami hydrotechnicznymi w Polsce, doceniają także partnerzy projektu. Reprezentujący Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA - Janusz Ogiegło i Michał Czarski (jednocześnie prezes Śląskiego Klastra Wodnego) zaznaczają, że może on zaowocować kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami. Grzegorz Bednarski z NeoStrain uważa, że technologia, która jest przedmiotem badań i innowacyjnego rozwoju w projekcie, ma ogromne perspektywy nie tylko z punktu widzenia naszego kraju i może stać się polskim produktem eksportowym na ogromnym rynku światowym, zwłaszcza azjatyckim.