25 marca br. odbyło się pierwsze w nowym składzie posiedzenie Rady Programowej ds. Ochrony Powietrza w Mieście Krakowie, w której pracach uczestniczą eksperci z Politechniki Krakowskiej – dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (Wydział Inżynierii Lądowej) i dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK (Wydział Mechaniczny). 
 
Głównym tematem spotkania rady powołanej przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego była planowana w najbliższym czasie aktualizacja programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – aktu prawa miejscowego, który wyznacza podstawę do opracowania strategii działań poprawiających jakość powietrza w regionie. Wypracowane przez członków rady stanowisko zostanie uwzględnione w opinii prezydenta Krakowa, która następnie zostanie przekazana marszałkowi województwa małopolskiego.
 
Skład nowej Rady Programowej ds. Ochrony Powietrza został poszerzony m.in. o specjalistów z zakresu transportu oraz prowadzenia pomiarów jakości powietrza. Przewodniczącym rady został dr hab. inż. Marian Mazur, prof. AGH, a na jego zastępcę powołano dr. hab. inż. Marka Brzeżańskiego, prof. PK – dyrektora Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Wydziału Mechanicznego. Prof. Brzeżański jest absolwentem WM PK. Doktorat obronił w 1986 r., a habilitację uzyskał w 2007 r. Odbył liczne staże zagraniczne, m.in. na niemieckich uczelniach i w tamtejszych firmach. Od 1994 r. uczestniczy w pracach Zespołu ds. Zanieczyszczeń Komunikacyjnych, działającego przy Urzędzie Miasta Krakowa i Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska.
 
Zobacz: 
 
W składzie Rady Programowej ds. Ochrony Powietrza w Krakowie zasiada również dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, specjalizujący się w analizach efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogowego. W 2011 r. został powołany w skład Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego Miasta Krakowa. 
 
(bk)