plakat

 

Regulamin (aktualizacja: 23.05.2019 r.)


Załącznik nr 1 
(Karta identyfikacyjna uczestnika konkursu)

Materiały pomocnicze (logo PK eps)

 

Często zadawane pytania

W regulaminie konkursu można przeczytać o zakazie podawania na kopercie danych uczestnika konkursu, jednak wysyłając list polecony za pośrednictwem Poczty Polskiej nie da się tego ominąć.

 

 

Odpowiedź:
Wiemy, że te wymogi są dla Państwa utrudnieniem, ale pozwalają one na pełną anonimowość prac przedstawianych Jury. Podanie adresu zwrotnego wskazującego na autora pracy będzie powodować odrzucenie projektów z przyczyn formalnych. Dlatego prosimy o wybór takiego rodzaju przesyłki, w którym nie jest to konieczne, albo o podanie adresu zwrotnego niezawierającego danych autora, ale umożliwiającego ewentualny zwrot przesyłki na inny adres.

Czy sześciocyfrowy kod umieszczony na opakowaniu i na kopercie wewnątrz musi być również drukowany? Nie wystarczy opisać kopert własnoręcznie?

Odpowiedź:

To jest wymóg formalny, który niestety może decydować o niedopuszczeniu pracy do oceny przez Jury.  Dotyczy to przede wszystkim samych arkuszy z projektami.
Jeśli jest problem z bezpośrednim wydrukowaniem numeru na opakowaniu i kopercie, to można na nie nakleić wydrukowany numer. Na płycie CD można wpisać numer rozpoznawczy ręcznie, markerem do płyt CD.

 

Niestety przy poprawkach wprowadzanych w regulaminie w związku z poszerzeniem składu Jury wkradł się błąd w kodzie pocztowym. 

 

Odpowiedź:

Prawidławy kod to 31-155 Kraków