24.04.2019 r. 

MNiSW zamieściło na stronie internetowej Konstytucja dla Nauki podsumowanie zmian jakie wejdą w życie po 30 kwietnia br. w zakresie postępowań o nadanie stopnia doktora: link