7.05.2019 r.

Od 2 maja do 31 maja 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Więcej informacji dostępnych jest na stopnie MNiSW (link)