24.05.2019 r.

Wyniki wyborów są dostępne na stronie MNiSW (link)